dr inż. Agnieszka Jakubiak

Ekspert operacyjny Sekcji Ekspertów Wewnętrznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Doświadczona ekspertka z udokumentowaną historią pracy w administracji rządowej (NCBR, ARP) i przemyśle (Merck). Wieloletni pracownik instytutów badawczych zajmujących się paliwami i energią (IEn, IPiEO). Posiada szerokie umiejętności w zakresie zarządzania, badań i rozwoju (B+R), zrównoważonego rozwoju, energii odnawialnej i inżynierii. Absolwentka Politechniki Warszawskiej ze stopniem doktora w dziedzinie nauk chemicznych oraz Uniwersytetu Warszawskiego w dziedzinie zarządzania. W NCBR od 2019 roku odpowiada za obszar energii. Pasjonatka i ekspertka w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz ochrony klimatu.