dr Agata Urbaniak

Dyrektor Oddziału, Centralne Laboratorium Pomiarowo – Badawcze PGNiG SA.

Dr inż., absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Posiada ponad 15 letnie doświadczenia w pracy w obszarze OZE, realizując projekty badawcze, wdrożeniowe i inwestycyjne. Od 2018 związana z PGNiG SA, koordynując projekty badawczo-rozwojowe w całej GK PGNiG oraz angażując się w działania na rzecz promocji i rozwoju paliw alternatywnych, w szczególności wodoru i biometanu. Inicjator i Kierownik Programu Wodorowego w GK PGNiG, skupiającego projekty związane z produkcją, dystrybucją, magazynowaniem wodoru i technologiami wodorowymi. Od 2020 roku pełni funkcję Dyrektora Oddziału Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze w PGNiG SA. Autor wielu publikacji naukowych, uczestnik konferencji naukowych.