Adam Hamryszczak

Prezes Portu Lotniczego „Rzeszów- Jasionka”

Ukończył studia magisterskie prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz uzyskał tytuł magistra administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stypendysta Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

Absolwent studiów podyplomowych w Warszawskiej Szkole Biznesu, na wydziale zarządzania.

Posiada tytuł Master of Business Administration.

W 2008 r. związał się z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, początkowo z Departamentem Wspierania Przedsiębiorczości. Następnie pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego, a od lipca 2014 r. dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-20.

Od listopada 2015 r. pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju kierowanym przez Premiera Mateusz Morawieckiego a od 18 stycznia 2018 r. do 4 czerwca 2019 r. na tożsamym stanowisku w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Pełnił również funkcje członka Stałego Komitetu Rady Ministrów. 22 czerwca 2019 r. objął stanowisko Prezesa Portu Lotniczego ,,Rzeszów-Jasionka,, Sp. z o.o. Członek Rady Uczelni Politechniki Rzeszowskiej na kadencję 2021-2024.