Nowy koncern multienergetyczny na polskim rynku

Podczas Kongresu 590 Grupa PKN Orlen i Grupa Lotos przedstawiły koncepcję stworzenia nowego multienergetycznego koncernu. O szansach i wyzwaniach związanych z fuzją dwóch gigantów paliwowych rozmawiali podczas autorskiego panelu „Fuzja Orlen – Lotos: nowy koncern multienergetyczny w kontekście wyzwań rynku”: Jacek Ciborski, ekspert w obszarze dyrektora wykonawczego ds. inwestycji kapitałowych PKN Orlen, Krzysztof Nowicki, wiceprezes ds. fuzji i przejęć Grupy Lotos, prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krysiak, SGH, przewodniczący rady programowej Instytutu Myśli Schumana oraz prof. Witold Modzelewski, radca prawny, doradca podatkowy, prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Spotkanie poprowadził Tomasz Wróblewski z Warsaw Enterprise Institute.

Ekspert w obszarze inwestycji kapitałowych PKN Orlen Jacek Ciborski ocenił m.in., że pandemia COVID-19 stała się katalizatorem wszystkich zmian, które zachodzą obecnie w wielu branżach, w tym w segmencie ropy i gazu. – W ostatniej dekadzie w Europie zostało zamkniętych 30 rafinerii, a licząc tylko od początku pandemii przerób ropy zakończono w pięciu zakładach. Są to często słabsze rafinerie, zlokalizowane na rynkach nadmorskich, gdzie presja konkurencji jest większa. Fuzja Orlenu z Lotosem ma na celu optymalizację działań spółek i realizację synergii, co wpłynie na poprawę pozycji konkurencyjnej połączonego podmiotu na globalnym rynku. Pandemia potwierdziła konieczność integracji tych dwóch podmiotów – powiedział Jacek Ciborski, ekspert w obszarze inwestycji kapitałowych z PKN Orlen.

Krzysztof Nowicki wiceprezes Grupy Lotos ds. fuzji i przejęć podkreślił natomiast trafność decyzji inwestycyjnych, które pozwoliły zmierzyć się rafinerii z pandemią. – Okres pandemii pozwolił nam spojrzeć na strategię. Nasze aktywa obroniły się przez trafne inwestycje, który będzie stanowić wartość dodaną dla PKN Orlen. Pandemia przyniosła też podejście, które będzie prowadziło do oceny, że duże podmioty będą stanowiły moc – powiedział. Wiceprezes dodał, iż jest to szczególnie ważne w przypadku podmiotów, które „będą się mierzyły z globalnymi koncernami i będą musiały próbować odnaleźć swoją przestrzeń. Połączony Lotos z Orlenem będzie miał szansę odnalezienia się w tej przestrzeni i rozwoju w regionie, w którym funkcjonujemy” – podkreślił.

Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana prof. Zbigniew Krysiak podkreślił, że fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos nie powinno się postrzegać jako autonomicznych działań spółek, których celem jest np. redukcja kosztów poprzez synergie, a powinna być oceniana jako „koncepcja, która wychodzi daleko w przyszłość”, np. w kwestii rozproszonej produkcji energii. – Dzisiaj perspektywa tej fuzji to jest produkcja wodoru, przechowywanie energii – stwierdził prof. Krysiak.

Więcej informacji na stronie www