NCBR: skupiamy się na potencjale Polski

Działania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju charakteryzują trzy „R”: „Ryzyko”, „Równowaga” i „Rezultat”. Nasz horyzont to nie „mechaniczny” wyścig, ile umów zdążymy podpisać, ale stałe baczenie, ile z ich realizacji zyska polska gospodarka, a pośrednio każdy obywatel.

Rozwijamy sztuczną inteligencję

Potencjał Polski w obszarach związanych z zastosowaniem IT, technologii algorytmicznych i programistycznych daje realną szansę na to, aby obszar sztucznej inteligencji stał się jednym z głównych wehikułów rozwojowych naszego kraju. Wspierając ten proces uruchomiliśmy już dedykowany program strategiczny INFOSTRATEG. Powołaliśmy również spółkę IDEAS, która ma ambicję zostać efektywnym katalizatorem innowacji w obszarze AI związanym z ekonomią cyfrową oraz mocnym łącznikiem pomiędzy nauką i biznesem w tej dziedzinie w Polsce.

Zielono nam

Polska stoi przed wyzwaniami wyznaczonymi przez Zielony Ład UE. NCBR uruchamia inicjatywy wpisujące się w tą europejską strategię. Trwają intensywne prace i ogłaszane są kolejne przedsięwzięcia wspierające budowę zielonego ładu. Łącznie w trybie zamówień przedkomercyjnych uruchomionych zostanie 9 projektów tj. m.in. Oczyszczalnia przyszłości, Innowacyjna Biogazownia czy Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo Już w tym roku poznamy zwycięzcę pierwszych tego typu zawodów technologicznych pn. Wielkie Wyzwanie Energia na najlepsze kompaktowe urządzenie do zastosowań indywidualnych zdolne do przekształcania energii wiatru na energię elektryczną oraz magazynowania jej.

Wychodzimy poza granice

Chcemy, aby Polacy uczestniczyli w przełomowych, międzynarodowych projektach. Dlatego w ramach Biura Współpracy Międzynarodowej NCBR działa Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Otworzyliśmy także nasze biuro w Brukseli. Kompleksowo i skutecznie wspieramy polskich naukowców i przedsiębiorców chcących nawiązywać współpracę zagraniczną i realizować innowacyjne projekty, zwłaszcza w programie Horyzont Europa.

Więcej informacji na stronie www