RODO

Klauzula informacyjna
 

Szanowni Państwo,

dbając o przejrzystość oraz poprawność prowadzonych przez nas działań, związanych z przygotowywaną kolejną czwartą już edycją KONGRESU 590, a także wychodząc naprzeciw regulacjom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., pragniemy poinformować o tym kto, na jakiej podstawie oraz jak przetwarza Państwa dane osobowe.

Poniżej znajdziecie Państwo informacje oraz odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Kongres 590 Sp. z o.o., ul. Flory 3 lok. 10, 00-586 Warszawa, NIP: 5242838755, REGON: 368205642, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693119, tel. +48 600 517 856, która jest organizatorem Kongresu 590 oraz właścicielem wszelkich praw do Kongresu, w tym praw ochronnych do znaków towarowych.

Współadministatorem, czyli instytucją wspierającą nasze działania, jest Agencja Świeża Bazylia Sp. z o.o.; ul. Ignacego Domeyki 5, 04-146 Warszawa; tel.: (+48 22) 610 37 92.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?
 

Jeśli, po zapoznaniu się z poniższą informacją, będziecie Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z nami na adres poczty e-mail: biuro@kongres590.pl

Skąd mamy Państwa dane?
 

Otrzymaliśmy je w postaci wypełnionego przez Państwa formularza zgłoszenia na poprzednie edycje KONGRESU 590 lub formularza newsletteru, dostępnych na naszej stronie internetowej.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?
 

Przetwarzamy powierzone nam dane osobowe, aby przesłać Państwu ofertę i zapewnić jak najlepsze warunki udziału w Kongresie oraz przesyłać newsletter zawierający bieżące informacje o przygotowaniach do niego.

Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Państwa zgoda.

Jakie macie Państwo uprawnienia wobec Kongresu 590 Sp. z o.o. oraz Agencji Świeża Bazylia w zakresie przetwarzanych danych?
 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich przysługujących Państwu praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. dostęp do danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w sytuacji ustania celu, dla których zostały zebrane.

Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać między innymi
 

Kiedy możecie Państwo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych?
 

Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

Jak długo będą przez nas przetwarzane Państwa dane?
 

Dane osobowe są przetwarzane przez nas do czasu kiedy uznacie Państwo, że nie chcecie korzystać z naszych usług i cofniecie swoją zgodę.

Kto ma dostęp do Państwa danych?
 

Dane osobowe są przetwarzane przez pracowników i woluntariuszy Kongresu 590 Sp. z o.o. oraz Agencji Świeża Bazylia Sp. z o.o., którzy zostali do tego upoważnieni oraz odpowiednio przeszkoleni. Państwa dane osobowe są również powierzane współpracującym z nami przy organizacji Kongresu podmiotom zapewniającym:

Informujemy ponadto, że Państwa dane nie są przekazywane państwom trzecim oraz organizacjom międzynarodowym.