Grupa Kapitałowa PZU to największa instytucja finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej, której łączna wartość aktywów wynosi blisko 380 mld zł. 

Działa w pięciu krajach: w Polsce, Estonii, na Litwie, Łotwie i Ukrainie, a jej skonsolidowane aktywa sięgają 380 mld zł. Na czele Grupy stoi PZU SA, którego tradycje sięgają roku 1803, kiedy na ziemiach polskich powstało pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe. 

Tylko w Polsce Grupa PZU ma 22 mln klientów. Jest liderem rynku ubezpieczeniowego oraz znajduje się w ścisłej czołówce na rynkach usług bankowych, inwestycyjnych, opieki zdrowotnej. Marka PZU należy też do najlepiej rozpoznawalnych, znanych praktycznie każdemu Polakowi.

Od 2010 roku PZU SA jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i od momentu debiutu znajduje się w indeksie WIG20. Od roku 2019 wchodzi także w skład indeksu zrównoważonego rozwoju WIG-ESG.

Zgodnie ze swoją nową strategią na lata 2021-2024, PZU zakłada wzrost na wszystkich kluczowych rynkach. Jako lider rynku ubezpieczeń życiowych i majątkowych zamierza  zwiększyć składkę przypisaną brutto do 26 mld zł w 2024 r., czyli o blisko 10 proc. w porównaniu do 2020 roku. Ambicją Grupy PZU jest również bardzo dynamiczny rozwój na rynkach prywatnej opieki zdrowotnej i inwestycyjnym. W ciągu czterech lat PZU Zdrowie ma zwiększyć przychody o prawie 80 proc. – do 1,7 mld zł, przeistaczając się w kompleksowego doradcę klienta i dostawcę pełnego zakresu usług związanych ze zdrowym trybem życia, opieką medyczną i leczeniem. Aktywa klientów zarządzane przez Grupę, głównie TFI PZU, mają wzrosnąć do 60 mld zł, czyli o blisko 82 proc.  Priorytetem dla całej Grupy i miarą jej sukcesu będzie wypracowywanie korzyści dla akcjonariuszy i klientów w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.

Do 2024 Grupa PZU stanie się neutralna klimatycznie a do roku 2030 planuje jeszcze mocniej zmniejszyć własny ślad węglowy oraz rozpocząć redukcję emisji w całym w łańcuchu współpracujących ze spółką podmiotów. 

Więcej informacji na stronie www