Inwestujemy w dworce!

 

 

Komfortowe, nowoczesne, bezpieczne i innowacyjne – takie są dworce budowane i modernizowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych PKP S.A. na lata 2016-2023. 

Polskie Koleje Państwowe S.A. prowadzą największy w swojej historii projekt, w ramach którego za łączną kwotę około 2 mld złotych przebudują i wybudują łącznie prawie 200 dworców kolejowych w całej Polsce. Do tej pory PKP S.A. udostępniły już 31 zmodernizowanych oraz wybudowanych dworców kolejowych. Wśród nich są budynki stawiane od podstaw oraz obiekty objęte ochroną konserwatorską.

Program Inwestycji Dworcowych to jednak nie tylko plany i liczby. Priorytetem projektów jest poprawa estetyki budynków i jakości przestrzeni obsługi podróżnych. Niezwykle ważne jest zwiększenie dostępności dworców dla osób z niepełnosprawnościami oraz poziomu bezpieczeństwa. Celem prowadzonych inwestycji jest również wzrost komfortu podróżnych korzystających z dworców oraz podniesienie jakości informacji pasażerskiej. 

W realizowanych inwestycjach PKP S.A. stawiają również na ekologię i innowacyjność. Wszystkie modernizowane dworce będą bardziej przyjazne środowisku. Wśród nich prym wiodą Innowacyjne Dworce Systemowe. Powstanie ich w Polsce około 40. Będą to dworce modułowe lub indywidualne. Już dziś na podstawie 143 opracowanych do tej pory dokumentacji projektowych można stwierdzić, iż spośród wszystkich dworców ujętych w Programie Inwestycji Dworcowych 2016-2023 aż 41 proc. z nich będzie ogrzewanych przy wykorzystaniu pomp ciepła lub z ich wspomaganiem. Z kolei 34 proc. zostanie wyposażonych w  instalację fotowoltaiczną. Na 22 proc. dworców będzie retencjonowana deszczówka, a w 20 proc. obiektów zaplanowano odzysk wody deszczowej w celu wykorzystywania wody do spłukiwania toalet, podlewania terenów zielonych itp. 

Wszystko powyższe informacje wskazują na jedno – dworce kolejowe w Polsce stają się budynkami nowoczesnymi oraz przyjaznymi podróżnym i środowisku. 

Wielkie inwestycje w PKP Intercity i PKP Cargo!

Szybkie, bezpieczne, nowoczesne, komfortowe, przyjazne dla środowiska – takie mają być podróże pociągami PKP Intercity. To wszystko dzięki inwestycjom. Prowadzi je również PKP CARGO, inwestując w nowe lokomotywy, wagony intermodalne oraz modernizując i budując terminale przeładunkowe.

PKP Intercity rozpoczęło 2021 rok z podpisanymi kontraktami na kwotę 5 mld złotych. Do 2030 roku wyda na zakup taboru ponad 19 miliardów złotych. Cel przewozowy na rok 2030 dla pociągów PKP Intercity to 74 miliony pasażerów. Pociągi spółki mają być pierwszym wyborem Polaków jeśli chodzi o podróże dalekobieżne. Wszystko w zgodzie z naturą. Ambitny cel zakłada, że podróże do 500 km mają być neutralne klimatycznie. Kolej to najbardziej ekologiczny ze środków transportu. Transport szynowy to trzy razy mniejsza emisja CO2 niż drogowy i aż osiem razy mniejsza niż lotniczy. Do 2030 r. tabor PKP Intercity będzie w 100 % nowy lub zmodernizowany. Flota przewoźnika powiększy się o ponad 500 nowych oraz 500 zmodernizowanych wagonów, a także 140 elektrycznych lokomotyw wielosystemowych i 16 spalinowych. Na torach pojawi się 38 piętrowych składów wagonowych typu push-pull, 26 nowych lub zmodernizowanych EZT oraz 20 składów zespolonych o napędzie hybrydowym. Dzięki nowym inwestycjom liczba pociągów PKP Intercity kursujących po polskich torach zwiększy się ze 120 tysięcy w 2021 roku do 196 tysięcy w 2030, co stanowi wzrost o 64%. 

Grupa PKP CARGO S.A. realizuje największy od lat program inwestycyjny w segmencie taboru. W latach 2019-2022 spółka wzbogaci się o prawie 1200 platform intermodalnych i o około 40 lokomotyw, w tym będą także pojazdy dwusystemowe i wielosystemowe do obsługi połączeń międzynarodowych na szlakach handlowych Północ-Południe (Trójmorze) i Wschód-Zachód (Nowy Jedwabny Szlak). Wartość tych zadań sięgnie około 1 mld zł (część z unijnym dofinansowaniem). Duża gama zadań inwestycyjnych dotyczy projektów terminalowych. Obecnie trwa modernizacja terminala w Małaszewiczach kosztem kilkunastu milionów złotych. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na budowę Parku Logistycznego Małaszewicze o powierzchni około 30 ha. Wartość kilkuletnich prac torowych, terminalowych, drogowych i innych to około 3,2 mld zł. Spółka planuje także budowę Centralnego Terminala Multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznicach, który zapewni PKP CARGO możliwość przejęcia obsługi ładunków, które teraz trafiają do terminali za granicą.

Więcej informacji na stronie www