Dzień

06 maja

Godzina

14:30 - 15:15

Zielona chemia impulsem dla innowacji

Przemysł chemiczny jest najbardziej złożonym sektorem gospodarki –  zarówno pod względem skomplikowania procesów, łańcuchów produktowych, jak i mnogości wpływu na inne branże. Multiwątkowość i wszechstronne oddziaływanie stanowi o kluczowym znaczeniu chemii dla sprawnego funkcjonowania każdej gospodarki i każdej dziedziny naszego życia.

Obecnie wszystkie nowoczesne gospodarki bazują na sile swojego sektora chemicznego, który bardzo dynamicznie zmienia się dzięki implementacji innowacyjnych technologii i produktów. To od kondycji sektora chemicznego zależeć będzie skuteczność realizacji m.in. krajowych regulacji, czy celów Europejskiego Zielonego Ładu – w tym celów emisyjnych, wdrożenia strategii wodorowej, czy też implementacji nowego modelu gospodarczego jakim jest Gospodarka Obiegu Zamkniętego.Wszystkie te czynniki potwierdzają strategiczną rolę przemysłu chemicznego, również w zakresie odbudowy gospodarki po pandemii.


Prelegenci

 • dr Grzegorz Kądzielawski
  dr Grzegorz Kądzielawski
  Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

  Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. odpowiedzialny za obszar badawczo – rozwojowy oraz inwestycje. Doktor nauk prawnych. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Chemicznego przy PARP. Przewodniczący Rady Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach oraz członek Kolegium Doradczego przy Prezesie Sieci Badawczej Łukasiewicz. Wiceprezydent Fertlizers Europe.

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
  prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
  Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

  Z Akademią Górniczo-Hutniczą związany jest od roku 1973, kiedy rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na kierunku inżynieria materiałowa. W AGH pracuje od 1978 roku. Przez 10 lat kierował Katedrą Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych WIMiC AGH. Przez łącznie 4 kadencje pełnił funkcję prodziekana, a następnie dziekana swojego macierzystego wydziału. Przez trzy kadencje, w tym przez ostatnie 4 lata, był Prorektorem ds. Współpracy. Od 2020 r. pełni urząd Rektora AGH.

  W swojej działalności badawczej prof. Jerzy Lis specjalizuje się w inżynierii materiałowej oraz technologii chemicznej. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Prezydium Oddziału Krakowskiego PAN. Należy także do Polskiego Towarzystwa Ceramicznego i Polskiego Towarzystwa Mikroskopii Elektronowej. Za działalność w licznych naukowych towarzystwach zagranicznych otrzymał tytuł „Fellow of the European Ceramic Society” oraz prestiżową nagrodę „Bridge Building Award” od American Ceramic Society.

  Prof. Jerzy Lis jest również przewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNO AGH oraz wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego. W latach 2005-2011 był prezesem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w 2019 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 • Aleksandra Ścibich-Kopiec
  Aleksandra Ścibich-Kopiec
  Prezes Zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości

  Menadżer, trener, nauczyciel akademicki oraz ekspert w zakresie coachingu w biznesie, zarządzania strategicznego i doradztwa europejskiego. Od 20 lat zajmuje się programowaniem, wdrażaniem i rozliczaniem przedsięwzięć finansowanych z funduszy unijnych w obszarze projektów społecznych, edukacyjnych, szkoleniowych i środowiskowych. Wcześniej m.in. dyrektor w Krakchemii, członek zarządu i dyrektor Programu Erasmus+ w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz project manager w EVACO. Prowadziła około 30 projektów unijnych o łącznej wartości ponad 20 mln złotych. Autorka artykułów, materiałów dydaktycznych i case studies.

 • prof. dr hab. inż. Janusz Igras
  prof. dr hab. inż. Janusz Igras
  Dyrektor Centrum Łukasiewicz - Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach

  W latach 1990-2011 pracował w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Prof. Janusz Igras był wieloletnim członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przewodniczącym Rady Naukowej Centrum Kompetencji Puławy przy Grupie Azoty Puławy. Obecnie jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera. Prof. Janusz Igras jest uznanym ekspertem z dziedziny nawozów i nawożenia, łączy także działalność naukową z zakresu chemii i rolnictwa.

 • Piotr Stachowicz
  Piotr Stachowicz
  Prezes Zarządu Polskiej Grupy Opakowaniowej Opakomet S.A.

  Jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Collegium Humanum i Apsley Business School w Londynie Executive Master of Business Administration. Jest również absolwentem Szkoły Controlingu i studiów podyplomowych związanych z zarządzaniem finansami. Wyróżnia się bogatym doświadczeniem menadżerskim w zakresie zarządzania strategicznego, operacyjnego, controllingu, rachunkowości zarządczej, projektów inwestycyjnych oraz audytu i kontroli przedsiębiorstwa. Posiada wieloletnią praktykę zawodową w zarządzaniu w branży górniczej, budowlanej, energetycznej i produkcyjnej.

  Menadżer z doświadczeniem i pasją, realizujący afiliacyjny styl zarządzania. Autor wielu publikacji z zakresu controllingu i zarządzania przedsiębiorstwem. Zwolennik wykorzystywania nowoczesnych technologii jako elementu konkurencyjności i rozwoju, stawiający za cel rozwój działań proekologicznych w zarządzanych obszarach biznesowych.

 • Edyta Hołdyńska
  moderator

Możliwość komentowania jest wyłączona.