Dzień

05 maja

Godzina

11:00 - 11:45

Wielkie inwestycje Grupy PKP szansą dla gospodarki i społeczeństwa

Spółki Grupy PKP prowadzą obecnie inwestycje na bardzo szeroką skalę inwestując m.in. w modernizacje dworców kolejowych, zakup i modernizację taboru oraz infrastrukturę, a także realizując projekty deweloperskie. Uczestnicy panelu zastanowią się jak inwestycje wpłyną na rozwój gospodarki Polski i jakie znaczenie mają one dla społeczeństwa, zwłaszcza w kontekście wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. 


Prelegenci

 • Czesław Warsewicz
  Czesław Warsewicz
  Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.

  Z wykształcenia jest ekonomistą, ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie i Marketing, następnie prowadził pracę naukowo-badawczą w Katedrze Zarządzania Strategicznego SGH na Podyplomowych Studiach Doktoranckich w zakresie venture capital i private equity.

  Uczestnik pierwszej polskiej edycji programu AMP – Advanced Managemet Program, organizowanego przez IESE Business School w Barcelonie. Specjalista w zakresie transportu i zarządzania. Pracował zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, m.in. od 1997 do 2006 r. związany był z giełdową grupą kapitałową Rolimpex, gdzie pełnił m. in. funkcje Dyrektora Finansowego oraz Członka Zarządu. Potem przeszedł do sektora transportowego: w latach 2006 – 2009 Prezes Zarządu PKP Intercity S.A., a od 2009 do 2013 roku kierował polskim biurem hiszpańskiej spółki Patentes TALGO, czołowego producenta taboru kolejowego w Europie. Od 2015 roku związany jest z PKP CARGO S.A., najpierw jako Członek Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A., zaś w 2018 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

 • Adam Laskowski
  Adam Laskowski
  Członek Zarządu PKP Intercity S.A.

  Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania, jak również planowania i wdrażania nowoczesnego taboru na polski rynek przewozów pasażerskich. Od marca 2019 r. pełni funkcję Członka Zarządu ds. inwestycji w spółce PKP Intercity S.A. odpowiadając za największy w historii spółki program inwestycji taborowych o wartości ok. 7 mld zł.

 • Piotr Podgórski
  Piotr Podgórski
  Prezes Zarządu, Xcity Investment Sp. z o.o.

  Absolwent Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów MBA University of Illinois/Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie. Specjalizuje się w przygotowywaniu oraz wdrażaniu planów strategicznych i operacyjnych dużych projektów, zarządzaniu nieruchomościami oraz doradztwie w zakresie finansowania inwestycji. W latach 2015-2018 odpowiadał za przygotowanie i realizację Wieloletniego Programu Rządowego budowy Muzeum Historii Polski w Warszawie.

  Członek Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. w latach 2006-2008. W lutym 2019 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Xcity Investment. Członek Honorowy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

 • Tadeusz Turzyński
  Tadeusz Turzyński
  Prezes Zarządu PKP Informatyka spółka z o.o.

  Od 26 marca 2019 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu PKP Informatyka spółka z o.o. Odpowiada za działalność operacyjną i finansową spółki, sprawując nadzór nad implementacją długofalowej strategii Spółki i utrzymaniu kierunków rozwoju, a także nad zachowaniem spójności pomiędzy kluczowymi obszarami organizacji.

  Posiada doświadczenie w zarządzaniu w branży IT – w swojej karierze zawodowej zajmował wysokie stanowiska eksperckie i menadżerskie w sektorze kolejowym, sprawował funkcje szefa Pionu Konsultingu i Wdrożeń w PKP Informatyka będąc jednocześnie pełnomocnikiem Zarządu ds. Systemów Wspomagających Zarzadzanie. Wśród najważniejszych osiągnięć zawodowych należy wymienić nadzór nad wdrożeniami systemów klasy SAP ERP w największych spółkach kolejowych.

  Posiada wykształcenie w obszarze zarządzania procesami informatycznymi oraz administracji. Przed objęciem kierownictwa w PKP Informatyka, jako dyrektor Biura Teleinformatyki PKP S.A. rozpoczął prace nad budowaniem wspólnej polityki IT dla spółek Grupy PKP, które to działania sukcesywnie realizuje już jako Prezes Zarządu PKP Informatyka.

 • Rafał Zgorzelski
  Rafał Zgorzelski
  Członek Zarządu PKP S.A.

  Menedżer z kilkunastoletnim stażem pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w przedsiębiorstwach z branż logistycznej, energetycznej i zbrojeniowej. Zasiadał w organach zarządczych oraz nadzorczych spółek kapitałowych. W przeszłości prowadził również własną firmę doradztwa biznesowego. Z wykształcenia doktor nauk humanistycznych w zakresie historii – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich i Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą w Praktyce w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Posiada także tytuł Executive MBA. Od 14 sierpnia 2020 r. członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. Bezpośrednio przed objęciem tej funkcji pracował w Ministerstwie Aktywów Państwowych, gdzie odpowiadał za nadzór nad spółkami sektora kolejowego oraz przedsiębiorstwami komunikacji samochodowej. Zasiadał także w Radzie Nadzorczej Polskich Kolei Państwowych S.A. Promotor idei patriotyzmu ekonomicznego.

 • Mateusz Izydorek
  Mateusz Izydorek
  Moderator

Możliwość komentowania jest wyłączona.