Dzień

05 maja

Godzina

17:30 - 18:15

Innowacyjne technologie na wyciągnięcie ręki. Jak budować przewagi konkurencyjne w biznesie w oparciu o kompetencje polskich naukowców?

Czwarta rewolucja przemysłowa stwarza przed polskimi przedsiębiorcami olbrzymią szansę na uzyskanie liczącej się pozycji w globalnej gospodarce. Dotychczasowy model, w którym krajowy przemysł należał do jednych z najmniej innowacyjnych w Europie, powoduje konieczność intensyfikacji działań zmierzających do jak największej absorpcji nowoczesnych technologii tworzonych przez krajowe ośrodki badawcze. Polska nauka dysponuje niewykorzystanymi w pełni zasobami, które z powodzeniem mogłyby znaleźć zastosowanie w przemyśle. Konieczne jest wzajemne rozwijanie kompetencji nauki i przemysłu w taki sposób, aby ułatwić komercjalizację badań naukowych przy jednoczesnym rozwoju potencjału naukowego. 


Prelegenci

 • dr Marek Dietl
  dr Marek Dietl
  Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

  Dr Marek Dietl jest prezesem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i doradcą ekonomicznym Prezydenta RP oraz adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wcześniej zdobywał doświadczenie poprzez prawie 20 letnią praktykę w doradztwie strategicznym  i  branży venture capital. Zasiadał w Radach Nadzorczych, Komisjach Rewizyjnych i Komitetach Inwestycyjnych ponad 25 organizacji. 

 • dr Marcin Kraska
  dr Marcin Kraska
  Wiceprezes Centrum Łukasiewicz ds. Badań i Rozwoju

  Menadżer i naukowiec z ponad 14 letnim doświadczeniem w zarządzaniu, w tym jednostkami badawczo- rozwojowymi.

  Od 1 kwietnia 2019 wiceprezes ds. badań i rozwoju w ŁUKASIEWICZU, trzeciej największej sieci badawczej w Europie, zrzeszającej 38 instytutów badawczych i dostarczającej kompleksowe rozwiązania dla biznesu. Poprzednio dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania, w którym pełnił także funkcję Kierownika Centrum Elektronicznej Gospodarki. Związany również z rynkiem bankowym w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym.

  Ekspert w zakresie badań, rozwoju i zarządzania krajowymi i międzynarodowymi projektami w obszarze cyfrowej gospodarki. Od wielu lat zaangażowany w prace nad rozwojem e-administracji w Polsce i w Unii Europejskiej. Lider prac nad pilotażową wersją Pojedynczego Punktu Kontaktowego w Polsce (biznes.gov.pl) i transgranicznymi cyfrowymi usługami publicznymi w ramach projektów unijnych Large Scale Pilot. Współtworzył propozycje uproszczeń prawa i optymalizacji procesów znoszących bariery cyfryzacji usług publicznych. Lider biznesowy strumienia Cyfrowe Usługi Publiczne i Portal Rzeczpospolitej Polski w ramach Programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”.

  Doktor nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autor ponad 50 publikacji obejmujących artykuły, opracowania i książki z obszaru cyfrowej gospodarki i bankowości. Współautor studiów wykonalności oraz analiz finansowych. Stażysta Uniwersytetu w Bordeaux oraz Uniwersytetu w Genewie.

 • dr inż. Katarzyna Samsel
  dr inż. Katarzyna Samsel
  Dyrektor Działu Zarządzania Ekspertami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

  Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej. Absolwentka Politechniki Warszawskiej. Od 2009 r. związana z NCBR, gdzie była odpowiedzialna za programy z obszaru inżynierii materiałowej, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.

 • Tomasz Sakiewicz
  Tomasz Sakiewicz
  Moderator

Możliwość komentowania jest wyłączona.