Dzień

05 maja

Godzina

12:00 - 12:45

Polski miks energetyczny i polityka energetyczna Polski

Unijny Zielony Ład i silne tendencje dekarbonizacyjne, jakie stają się normą w polityce UE powodują, że dotychczasowy model miksu energetycznego Polski musi ulec głębokiej transformacji. Pogodzenie dwóch tendencji, czyli zachowania bezpieczeństwa energetycznego kraju z koniecznością ograniczenia emisji CO2, powoduje konieczność wdrażania szeregu rozwiązań OZE, wykorzystania źródeł niekonwencjonalnych, wdrażania energetyki rozproszonej, energetyki jądrowej, jak również poszukiwania możliwości efektywnego magazynowania energii. Jednocześnie należy zwrócić baczną uwagę na politykę zmierzającą do bazowania na własnych zasobach energetycznych, co stanowi o bezpieczeństwie energetycznym kraju. 


Prelegenci

 • Anna Kornecka
  Anna Kornecka
  Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

  Prawniczka, manager oraz działaczka społeczna. 26 października 2020 r. powołana na wiceministra rozwoju, pracy i technologii. W resorcie odpowiada za budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo. W ostatnim czasie pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. w Krakowie. Wcześniej była Prezesem spółki Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Zasiadała w radach nadzorczych spółek: Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. oraz Opakomet S.A. Przez wiele lat prowadziła kancelarię radcy prawnego zajmującą się prawną obsługą przedsiębiorstw. Pracowała w zespole doradzającym przy budowie największych infrastrukturalnych inwestycji w kraju związanych z organizacją Euro2012. W latach 2012-2013 wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W latach 2011-2019 sprawowała funkcję pozaetatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

 • Paweł Sałek
  Paweł Sałek
  Doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy

  Urodzony 29 czerwca 1975 roku w Skierniewicach. Po ukończeniu Technikum Mechanicznego w Skierniewicach, kontynuował naukę na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. W okresie studiów angażował się w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów, w tym był Dyrektorem Akademickiego Centrum Edukacji Ekologicznej NZS.

  Absolwent studiów podyplomowych „Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych” prowadzonych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Szkołę Główną Handlową. Autor lub współautor wielu opracowań naukowych, raportów i artykułów dotyczących wykorzystania postanowień Konwencji Klimatycznej ONZ, instrumentów Protokołu z Kioto oraz Porozumienia Paryskiego dla rozwoju Polski.

 • Paweł Szczeszek
  Paweł Szczeszek
  Prezes Zarządu Enea S.A.
 • Robert Perkowski
  Robert Perkowski
  Wiceprezes Zarządu PGNiG S.A. ds. operacyjnych

  Robert Perkowski jest ekonomistą, samorządowcem, doktorem nauk ekonomicznych. Jest absolwentem studiów podyplomowych “analityka zarządzania” Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle “ORGMASZ”, w którym ukończył Międzynarodowe Studia Doktoranckie. Przewód doktorski został otwarty i przeprowadzony w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji, w Warszawie ukończył dzienne studia magisterskie na dwóch specjalizacjach: marketing i kierowanie oraz finanse i bankowość. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych.

 • Jerzy Topolski
  Jerzy Topolski
  Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem Tauron Polska Energia S.A.

  Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem energetycznym oraz nowych technik w zarządzaniu elektroenergetyką.
  Posiada doświadczenie w zakresie funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, w tym zarządzania rozwojem sieci dystrybucyjnej oraz świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej. Brał udział w tworzeniu organizacji rynku energii elektrycznej w Polsce.
  Od początku kariery zawodowej związany z branżą energetyczną i Grupą TAURON lub jej poprzednikami prawnymi, tj. ENION S.A. i Zakładem Energetycznym Kraków S.A.
  Od 2016 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operatora w TAURON Dystrybucja S.A. (spółka zależna od Emitenta), gdzie był odpowiedzialny m.in. za rozwój sieci dystrybucji, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, pomiary oraz zarządzanie ruchem sieci.
  W TAURON Dystrybucja S.A., oprócz wyżej wspomnianej funkcji, był w 2016 r. dyrektorem oddziałów w Krakowie i Tarnowie. W latach 2015-2016 pracował na stanowisku koordynatora i był odpowiedzialny m.in. za jakość obsługi klientów. Od 2013 r. do 2014 r. pełnił funkcję głównego specjalisty, a w latach 2011-2012 zajmował stanowisko kierownika Biura Taryf i Kontaktów z URE.
  W ENION S.A. w okresie od 2010 r. do 2011 r. sprawował funkcję dyrektora Departamentu Taryf i był odpowiedzialny w szczególności za zarządzanie przychodami regulowanymi. W latach 2007-2010 był dyrektorem Departamentu Usług Dystrybucyjnych i odpowiadał za zapewnienie rentowności sprzedaży usług dystrybucji. Od 2005 r. do 2007 r. był Prezesem Zarządu, w latach 2004-2005 – Członkiem Zarządu ds. Obrotu, a do 2004 r. – Członkiem Zarządu i dyrektorem obrotu energią.
  W Zakładzie Energetycznym Kraków S.A. w latach 1989-2000 pełnił funkcje: dyrektora regionu wysokich napięć; zastępcy kierownika regionu wysokich napięć ds. technicznych oraz mistrza i inżyniera ds. sieci.

 • Mariusz Przybylik
  Mariusz Przybylik
  Dyrektor Zarządzający Accenture Sp. z o.o.

  Mariusz Przybylik zarządza obszarem energetyki, chemii i górnictwa w Accenture w Polsce. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w zakresie doradztwa dla sektora energetycznego. Swoje doświadczenie zdobył prowadząc projekty z zakresu strategii, inwestycji, handlu energią, nowych technologii, integracji i transformacji firm w Polsce jak również w innych krajach w Europie, Ameryce i w Azji. Był odpowiedzialny za realizację projektów i wsparcie rozwoju biznesu dla biur w wielu krajach świata. Prowadził również wiele projektów w zakresie definiowania strategii korporacyjnych, strategii obszarów biznesowych i strategii funkcjonalnych dla największych firm w Polsce.

  Posiada tytuł magistra inżyniera zdobyty na Politechnice Wrocławskiej oraz tytuł MBA zdobyty na INSEADzie w Fontainebleau, realizował również programy edukacyjne na Oxfordzie i London Business School. Prowadził wykłady na MBA Politechniki Warszawskiej w zakresie definiowania strategii.

 • Agaton Koziński
  Agaton Koziński
  Moderator

Możliwość komentowania jest wyłączona.