Dzień

06 maja

Godzina

10:00 - 10:45

Polityka prorodzinna, jako odpowiedź na wyzwania demograficzne

Kryzys demograficzny należy do najważniejszych wyzwań stojących nie tylko przed Polską, Europą, ale też większością państw rozwiniętych świata. To przede wszystkim niska dzietność, która jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na starzenie się społeczeństwa. Zgodnie z prognozami procesy te mogą mieć szereg długofalowych negatywnych konsekwencji jak chociażby trudności z dostarczaniem usług publicznych, a szczególnie zapewnieniem zabezpieczenia emerytalnego osób starszych. Odpowiedzią na te wyzwania jest mądra i szeroko zakrojona polityka prorodzinna. Polityka nakierowana na wzmocnienie rodziny oraz znoszenie barier dla rodziców – również tych przyszłych i nie do końca zdecydowanych. Główny cel to wyjście z pułapki niskiej dzietności i zbliżenie się do poziomu dzietności gwarantującego zastępowalność pokoleń. 


Prelegenci

 • Marlena Maląg
  Marlena Maląg
  Minister Rodziny i Polityki Społecznej

  Absolwentka pedagogiki na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, studiów podyplomowych w zakresie matematyki i informatyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zarządzania na Politechnice Poznańskiej, a także zarządzania oświatą w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej.

  Przez wiele lat była związana z oświatą, jest nauczycielem dyplomowanym. W latach 1999 –2011 pełniła funkcję dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. W okresie od 2011 do 2012 roku była naczelnikiem Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego, a od 2012 do 2014 roku zastępcą Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

  W latach 2002 – 2006 pełniła funkcję radnej rady miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, od 2006 do 2016 roku sprawowała mandat radnej rady Powiatu Ostrowskiego, w tym również będąc zastępcą przewodniczącego rady, a także wicestarostą Powiatu Ostrowskiego. W I 2016 Premier RP pani Beata Szydło powierzyła Marlenie Maląg funkcję wicewojewody Wielkopolski, którą sprawowała do XII 2018 roku.

  Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w okresie od X 2018 do X 2019 roku. W XII 2018 roku powołana przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego na stanowisko prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  W wyborach do Sejmu RP w październiku 2019 roku wybrana na Posłankę IX kadencji. W życiu osobistym i zawodowym kieruje się tradycyjnym systemem wartości. Życiowym mottem są słowa Wielkiego Polaka św. Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”.

 • prof. Elżbieta Osewska
  prof. Elżbieta Osewska
  Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego

  Doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie katechetyki, profesor Uczelni. Autorka licznych naukowych publikacji z pedagogiki, nauk o rodzinie, dydaktyki, komunikacji interpersonalnej, polityki społecznej, katechetyki, teologii pastoralnej.

  Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej IV kadencji i obecnej, VI kadencji (Ekspert V kadencji PKA), Europejskiej Ekipy Katechetycznej (EEC), Europejskiego Stowarzyszenia Teologii Katolickiej (ESTK), European Forum for Religious Education in Schools (EuFRES), The Child Theology Network (CTN), Stowarzyszenia Katechetyków Polskich.

 • Piotr Arak
  Piotr Arak
  Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego

  Analityk społeczno-gospodarczy, Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wcześniej pracował w firmie doradczej Deloitte, centrum analitycznym Polityka Insight, Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  Absolwent polityki społecznej, studiów podyplomowych z metod statystycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów MBA w Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie Montrealskim.

  W trakcie doktoratu z polityki publicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Autor i współautor wielu badań z obszaru cyfryzacji, ekonomiki zdrowia i polityki gospodarczej.

 • prof. Michał Michalski
  prof. Michał Michalski
  Prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, Uniwersytet Adama Mickiewicza

  (ur. 1975) – kulturoznawca, etyk gospodarczy, badacz współzależności miedzy kulturą, rodziną i gospodarką. Członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, prezes Fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, ekspert Polskiego Forum Rodziców.
  Profesor nadzwyczajny w Instytucie Kulturoznawstwa Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2003 obronił pracę doktorską pt. Kulturowy wymiar pracy ludzkiej (wydaną w roku 2005 przez Wydawnictwo Poznańskie pod tytułem Człowiek, praca, kultura. O kulturowym wymiarze pracy ludzkiej); w 2014 roku opublikował monografię habilitacyjną pt. Znaczenie rodziny dla międzypokoleniowej transmisji kultury gospodarczej (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014).
  Autor ponad pięćdziesięciu publikacji (w języku polskim i angielskim) z zakresu współzależności między rodziną, kulturą, i rozwojem społeczno-gospodarczym. Od 2016 roku członek Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim. Ponadto członek i skarbnik Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN Polska, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członek European Network for Research on Supplementary Pensions oraz Fellow of the European SPES Institute.

 • Lucjusz Nadbereżny
  Lucjusz Nadbereżny
  Prezydent Stalowej Woli

  Prezydent miasta Stalowej Woli od 2014 r. Z wykształcenia politolog i prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz WZPNoG Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.

  Działalność samorządową rozpoczął już w 2006 r. Jako najmłodszy wówczas w historii miasta Radny Rady Miejskiej łączył funkcje samorządowe oraz kierownicze, w administracji publicznej.

  W 2015 r. Prezydent RP Andrzej Duda powołał go do Narodowej Rady Rozwoju.

  Wyróżniony wieloma odznaczeniami, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi za ofiarną służbę na rzecz samorządności w Polsce. Otrzymał również Nagrodę im. Grzegorza Palki, w dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym i tytuł Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae oraz Samorządowiec Roku 2019.

 • Hanna Blokesz-Bacza
  Hanna Blokesz-Bacza
  Moderator

  Hanna Blokesz-Bacza – przez wiele lat związana z regionalnymi mediami (m.in. TVP, informacyjne portale internetowe, prywatne stacje radiowe). Zajmuje się promocją samorządów. Jest dyrektorem biura ARP Games sp. z o.o. Prywatnie żona i matka czwórki dzieci.

Możliwość komentowania jest wyłączona.