Dzień

05 maja

Godzina

10:00 - 10:45

Podkarpackie Przestrzeń Otwarta: Znaczenie trasy Via Carpatia dla rozwoju Polski Wschodniej

Droga, która także symbolicznie połączy niczym, szlak handlowy północ naszej części Europy od Litwy z południem do Grecji. Kiedy ruszymy z Kłajpedy do Salonik jedną nitką Via Carpatia i co to znaczy dla wszystkich regionów przez które będzie biec?


Prelegenci

 • prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski
  prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski
  Moderator, Politechnika Rzeszowska

  Tomasz Siwowski jest profesorem nauk technicznych, kierownikiem Katedry Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej.
  Jest pracownikiem naukowym Politechniki Rzeszowskiej, w której prowadzi badania w zakresie wdrażania nowych materiałów do budowy i utrzymania infrastruktury drogowej oraz diagnostyki i trwałości obiektów będących elementami infrastruktury. W tych obszarach T.Siwowski kierował wieloma projektami badawczymi oraz realizował usługi badawcze dla administracji drogowej i firm prywatnych. Jest także autorem kilkuset publikacji naukowych z tego zakresu, a także kilku patentów.
  T.Siwowski jest także prezesem rzeszowskiej firmy Promost Consulting, zajmującej się projektowaniem i zarządzaniem dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi. Jest projektantem kilkudziesięciu obiektów mostowych, a także kierował i prowadził nadzory inwestorskie i naukowe przy budowie dużych mostów. Za swoje osiągnięcia naukowe i zawodowe T.Siwowski otrzymał wiele nagród oraz kilka odznaczeń państwowych i zawodowych. Jest m.in. członkiem Rady Naukowej GDDKiA oraz wiceprzewodniczącym Związku Mostowców RP.

 • Andrzej Adamczyk
  Andrzej Adamczyk
  Minister Infrastruktury

  Od 2005 r. jest posłem na Sejm RP V, VI, VII, VIII i IX kadencji. Wieloletni wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz członek Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Uczestniczył w pracach podkomisji: do spraw budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, do spraw monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej oraz do spraw transportu lądowego.
  Specjalizuje się w tematyce infrastruktury drogowej i kolejowej oraz budownictwa. W parlamencie zajmował się między innymi rządowym projektem ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, zmianą ustawy “Prawo budowlane” oraz projektem ustawy dotyczącej uproszczenia procesu inwestycyjnego w budownictwie mieszkaniowym.
  Jako radny powiatu krakowskiego przez dwie kadencje przewodniczył Komisji Infrastruktury.
  Jest członkiem Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
  Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne.

 • Piotr Pilch
  Piotr Pilch
  Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

  Były dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie i Wicewojewoda Podkarpacki, aktualnie Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie na kierunku Geografia oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Oświatą i Edukacji dla Bezpieczeństwa.

 • Jarosław Stawiarski
  Jarosław Stawiarski
  Marszałek Województwa Lubelskiego

  Pochodzi z Kraśnika. Rocznik 1963. Doświadczony samorządowiec, urzędnik i polityk. Absolwent historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, studiów podyplomowych z zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z zarządzania oświatą Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie.
  W rodzinnym mieście był nauczycielem, dyrektorem szkoły, radnym i zastępcą burmistrza. Przez cztery kadencje zasiadał w ławach poselskich. Przez trzy lata był Sekretarzem Stanu w ówczesnym Ministerstwie Sportu i Turystyki. Jako wiceminister odpowiadał za wsparcie finansowe infrastruktury sportowej. Pod jego kierownictwem wydawano na nowe obiekty około pół miliarda złotych rocznie. Sprawował pieczę nad Stadionem Narodowym, Centralnym Ośrodkiem Sportu oraz Instytutem Sportu.
  21 listopada 2018 roku został wybrany na Marszałka Województwa Lubelskiego. Sport to jego wielka pasja. Prywatnie i zawodowo. Zawsze obecny na najważniejszych wydarzeniach. Wspiera i kibicuje polskim kadrom w różnych dyscyplinach.

 • Artur Kosicki
  Artur Kosicki
  Marszałek Województwa Podlaskiego

  Absolwent i doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, specjalista z zakresu prawa budowlanego. Wykładowca akademicki, autor i współautor wielu publikacji naukowych oraz komentarzy z dziedziny prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego. Ekspert w Radzie Mieszkalnictwa, działającej przy Prezesie Rady Ministrów Mateuszu Morawieckim. Pracował przy zmianach ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, a także przy założeniach do specustawy mieszkaniowej i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Członek zespołu doradczego do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego i systemu planowania oraz zagospodarowania przestrzennego przy Ministrze Rozwoju i Inwestycji. W latach 2016-2018 doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Doświadczony pracownik administracji publicznej – związany był m.in. ze starostwem powiatowym w Białymstoku, pełnił też funkcję doradcy Prezydenta Białegostoku ds. inwestycji unijnych. Posiada doświadczenie w sektorze prywatnym – był wspólnikiem jednej z białostockich kancelarii prawnych. Przewodniczy Podlaskiej Radzie Przemysłu Przyszłości, wspierającej transformację przemysłową w regionie. Obecnie jest również przewodniczącym Komisji ds. Polski Wschodniej przy Związku Województw RP.

Możliwość komentowania jest wyłączona.