Dzień

05 maja

Godzina

11:00 - 11:45

Podkarpackie Przestrzeń Otwarta: Budowanie marki regionu przez pryzmat inteligentnych specjalizacji

Potencjał Podkarpacia buduje się na wielu płaszczyznach. Bezsprzecznie region południowo-wschodniej Polski w ciągu ostatnich lat odrobił lekcję zarówno z innowacyjności jak i z przedsiębiorczości. Czy w zadowalającym zakresie? Jaki następny krok należy wykonać, aby pomimo pandemicznych perturbacji biznes i gospodarka Podkarpacia wyróżniały się na arenie krajowej i międzynarodowej, promując region?


Prelegenci

 • Alina Bosak
  Alina Bosak
  Moderator, Redaktor VIP Biznes & Styl

  Dziennikarka i autorka książek. W latach 1999-2015 reporter, redaktor i publicysta w Gazecie Codziennej „Nowiny”, wydawca m.in. serwisu internetowego StrefaBiznesu.pl w Polska Press Grupa. Publikowała m.in. w dzienniku „Rzeczpospolita”, „Forum Dziennikarzy”. Redaktor albumów o tematyce regionalnej (m.in. „Ziemia Lubaczowska. Weź drugi oddech”, „Kulinarne wędrówki po Podkarpaciu”). Autorka, wspólnie z Katarzyną Grzebyk, książki „Sekrety Rzeszowa” (2019). Od 2015 roku związana z magazynem opinii „VIP Biznes & Styl” i zastępca redaktora naczelnego portalu biznesistyl.pl. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak
  Małgorzata Jarosińska-Jedynak
  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

  Małgorzata Jarosińska-Jedynak 29 października 2020 r. została powołana na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Od 26 października 2020 r. pełni również funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r.

  Od 29 listopada 2018 r. do 15 listopada 2019 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Od 15 listopada 2019 r. do 6 października 2020 r. pełniła funkcję ministra funduszy i polityki regionalnej.

  Wiceminister Jarosińska-Jedynak od początku swojej kariery związana jest z samorządem. Przez kilkanaście lat zajmowała się funduszami unijnymi, rozwojem regionalnym i wsparciem przedsiębiorczości. Pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, gdzie przeszła wszystkie szczeble – od inspektora do dyrektora Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości.

  Wcześniej pracowała w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie Gminy i Miasta Tyczyn. Jest absolwentką Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, gdzie uzyskała dyplom magistra inżyniera w specjalności inżynieria komunalna. Ukończyła też Studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na tej samej uczelni.

 • Władysław Ortyl
  Władysław Ortyl
  Marszałek Województwa Podkarpackiego

  Urodził się 27 czerwca 1954 roku. Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza (tytuł inżyniera, specjalność – konstrukcje lotnicze).

  W latach 1979-1992 pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu jako specjalista konstruktor. W latach 1992 – 1998 był prezesem zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu. W 1997 r. założył Stowarzyszenie Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu.

  W latach 1998-2005 był radnym Województwa Podkarpackiego oraz członkiem zarządu (1998-2002) i wicemarszałkiem (2001-2002). Zajmował się m.in. programowaniem i wdrażaniem programów pomocowych Unii Europejskiej, Programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego. W latach 2000-2003 był członkiem oraz wiceprzewodniczącym komitetów sterujących i monitorujących programów pomocowych, takich jak: Phare ’99, Phare Spójność Społeczno-Gospodarcza, Phare Odbudowa, Sapard oraz Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego.

  W 2005 roku wybrano go senatorem RP. Mandat senatorski pełnił aż do maja 2013 roku. W tym czasie w latach 2005-2007 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

  27 maja 2013 roku Sejmik Województwa Marszałkowskiego powierzył mu funkcję marszałka IV kadencji. 28 listopada 2014 r. został wybrany na Marszałka Województwa Podkarpackiego V kadencji, a 19 listopada 2018 roku Radni Województwa powierzyli mu tę funkcję na kolejną już VI kadencję.

  Od 2015 roku jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Andrzeju Dudzie, a od 2016 roku członkiem Komitetu Regionów Unii Europejskiej. W styczniu 2019 roku został wiceprezesem Związku Województw RP. Od lutego 2020 został jest też przewodniczącym grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Komitecie Regionów w Brukseli.

 • Marek Bajdak
  Marek Bajdak
  Prezydent Miasta Rzeszowa

  Obecnie pełniący funkcję Prezydenta Miasta Rzeszowa. Dyrektor Wydziału Nieruchomości w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Były dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Mieniem w Urzędzie Miasta Jarosławia. Ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie,
  Wydział Geodezji Górniczej; kierunek: geodezja inżynieryjno-przemysłowa. Pochodzi z Jarosławia. Zainteresowania: fotografia, podróże.

 • Ryszard Jania
  Ryszard Jania
  Prezes Zarządu Pilkington Automotive Poland

  Z branżą motoryzacyjną związany od 1995 roku. Prezes Zarządu Pilkington Automotive Poland od 2000 roku i Country Manager Grupy NSG w Polsce jednego z największych globalnych producentów szkła samochodowego i architektonicznego. Inicjator powstania w 2015 roku i Prezes Zarządu Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego. Członek Rad Nadzorczych Sandomierskiej Fundacji Promowania Przedsiębiorczości i Związku Pracodawców Przemysłu Motoryzacyjnego i Artykułów Przemysłowych ( Lewiatan ). Członek Sektorowej Rady Kompetencji Przemysłu Motoryzacyjnego. Panelista i prezenter na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych branży motoryzacyjnej, rozwoju regionalnego i przedsiębiorczości.

 • dr Agnieszka Pieniążek
  dr Agnieszka Pieniążek
  Prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „ProCarpathia”

  Prawnik, politolog, Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Fundacji Instytut Regionalny, nauczyciel akademicki Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.
  Autorka, współautorka, koordynator i realizator projektów finansowanych ze środków publicznych.
  Stowarzyszenie „Pro Carpathia” jest animatorem dwóch klastrów: Klastra Podkarpackie Smaki – zrzeszającego podmioty z branży rolno-spożywczej oraz Karpackiego Klastra Turystycznego skupiającego przedstawicieli branży turystycznej z regionu.

 • Michał Pilecki
  Michał Pilecki
  Dyrektor Oddziału Terenowego Polskiej Agencji Kosmicznej w Rzeszowie

  Dyrektor Oddziału Terenowego Polskiej Agencji Kosmicznej w Rzeszowie, odpowiedzialny za realizację działań POLSA w południowej części Polski. Zaangażowany m.in. w projekt badawczy dotyczący rozwoju bezpiecznej łączności satelitarnej dla administracji publicznej w Unii Europejskiej (ENTRUSTED), działania realizowane w ramach konsorcjum Space Surveillance and Tracking (EU SST) powołanemu celem zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury kosmicznej i świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej, jak również utworzenie Narodowego Segmentu Naziemnego. Członek Polskiej Delegacji do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w realizacji działań, projektów w obszarze zaawansowanych technologii, zarówno w aspekcie inwestycyjnym, badawczo-rozwojowym jak również szkoleniowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy m.in. w Krajowym Klastrze Kluczowym Dolina Lotnicza.

Możliwość komentowania jest wyłączona.