Dzień

05 maja

Godzina

13:00 - 13:45

Operacjonalizacja synergii nauki i biznesu

Tworzenie gospodarki opartej na wiedzy wymaga aktywnego budowania kompetencji, ich transferu i wdrażania najbardziej efektywnych rozwiązań w krwioobieg gospodarczy z korzyścią dla przedsiębiorstw, organizacji i społeczności. Rozwój takiej gospodarki opiera się na intensywnym wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia, generuje szybszy postęp techniczno-organizacyjny i sprawia, że wykorzystanie kapitału ludzkiego i produkcyjnego jest bardziej efektywne. Nauka w synergii z biznesem tworzy wartość dodaną dla społeczeństw i pozwala konsumować zdobycze wiedzy i zwiększać dobrobyt. Uczestnicy panelu Sieci Badawczej Łukasiewicz odpowiedzą na pytania, jak wygląda gotowość polskiej nauki do bliskiej współpracy z biznesem, czy polskie przedsiębiorstwa są gotowe na współpracę z nauką oraz jakie mają doświadczenia i oczekiwania względem zaplecza naukowo-badawczego w Polsce.


Prelegenci

 • Wojciech Murdzek
  Wojciech Murdzek
  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki

  Wiceminister Wojciech Murdzek – wieloletni prezydent Świdnicy, poseł na Sejm VIII i IX kadencji, działacz partii Porozumienie. Przewodniczył sejmowej nadzwyczajnej komisji ds. deregulacji. Zasiadał również w sejmowych komisjach: gospodarki i rozwoju, finansów publicznych oraz tzw. komisji śledczej ds. VAT. Jako parlamentarzysta pracował nad tzw. „pierwszą i drugą ustawą o innowacyjności”. 5 grudnia 2019 r. powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju. Od 16 kwietnia 2020 do 19 października 2020 pełnił funkcję ministra nauki i szkolnictwa wyższego. 17 listopada 2020 r. został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zasiada w Radzie Sieci Badawczej Łukasiewicz.

 • Robert Tomanek
  Robert Tomanek
  Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

  Doktor habilitowany (dyscyplina ekonomia i finanse), profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rektor w kadencji 2016-2020, wcześniej prorektor w latach 2008-2016 i prodziekan 2005-2008).

  24 stycznia 2020 powołany przez Prezydenta RP w skład Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2017-2019 zasiadał w Radzie Nadzorczej Węglokoks S.A. na stanowisku wiceprzewodniczącego Rady, a następnie przewodniczącego Komitetu Audytu. W okresie 04.07.2019-21.01.2020 w Radzie Nadzorczej JSW SA. W latach 2014-2016 pełnił obowiązki członka i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Radia Katowice S.A. W latach 1992-2004 zastępca dyrektora oraz doradca w Komunikacyjnym Związku Komunalnym GOP.

  Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach (1987), tam uzyskał stopnie doktora (1995) i doktora habilitowanego (2003). Absolwent programu Personal Leadership Academy w ICAN w Warszawie (2019).

  Autor i współautor ponad 180 publikacji, w tym 12 monografii. Od 1998 roku zrealizował samodzielnie, bądź we współautorstwie, ponad 30 zamawianych prac badawczo-wdrożeniowych dotyczących m.in. restrukturyzacji przedsiębiorstw transportowych, polityki i strategii rozwoju transportu w regionach i miastach, a także optymalizacji gospodarki transportowej w sektorze publicznym. Przewodniczący Komisji Transportu PAN w katowickim oddziale PAN (2010-2014), a od 2014 do 2018 wiceprzewodniczący. Od 2005 r. w Komitecie Redakcyjnym „Transportu Miejskiego i Regionalnego”, a od 2009 r. w Radzie Programowej kwartalnika „Transport Problems”.

 • dr Piotr Dardziński
  dr Piotr Dardziński
  Prezes Centrum Łukasiewicz

  Twórca przełomowej na polskim rynku ustawy o doktoratach wdrożeniowych oraz koordynator prac nad nową koncepcją funkcjonowania instytutów badawczych. Nadzorował proces powstanie Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ.

  Od 1 kwietnia 2019 roku prezes Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ, trzeciej największej sieci badawczej w Europie, zrzeszającej 38 instytutów badawczych i dostarczającej kompleksowe rozwiązania dla biznesu. W latach 2015 – 2019 podsekretarz, a następnie sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialnym za współpracę nauki i biznesu. Nadzorował rządową agencję Narodowe Centrum Badania i Rozwoju, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej oraz instytut badawczy Ośrodek Przetwarzania Informacji. Jako członek Zespołu ds. Innowacyjności, nadzorował międzyresortowe prace nad pierwszą i drugą ustawą o innowacyjności, w wyniku których ulgi na działalność B+R wzrosły z 30% do 100% i 150% dla centrum badawczo- rozwojowych.

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu w Hamburgu. Doktor nauk humanistycznych. Stypendysta Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii i absolwent realizowanego przez IESE, prestiżowego Business School w Barcelonie.

 • Jacek Pawełczyk
  Jacek Pawełczyk
  Prezes Zarządu, Sense Software Sp. z o.o.

  Jacek Pawełczyk jest założycielem firmy SENSE Software, w której pełni rolę Prezesa i Dyrektora Technologicznego. Ma największe doświadczenie w firmie, jeśli chodzi o pracę w obszarze termowizji i tworzeniu oprogramowania. Doświadczenie w branży zdobywał u lidera – FLIR Systems, gdzie przed założeniem SENSE Software pracował jako ekspert ds. termowizji w dziale badań i rozwoju oprogramowania. Po zakończeniu pracy w firmie FLIR Systems, Jacek pełnił rolę menadżera w międzynarodowej firmie konsultingowej Accenture, pracując głównie przy implementacjach zaawansowanego oprogramowania dla największych banków w Europie. Obecnie prowadzi prężnie rozwijający się międzynarodowy biznes i podbija nowe rynki termowizyjne.

 • dr Grzegorz Kądzielawski
  dr Grzegorz Kądzielawski
  Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

  Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. odpowiedzialny za obszar badawczo – rozwojowy oraz inwestycje. Doktor nauk prawnych. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Chemicznego przy PARP. Przewodniczący Rady Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach oraz członek Kolegium Doradczego przy Prezesie Sieci Badawczej Łukasiewicz. Wiceprezydent Fertlizers Europe.

Możliwość komentowania jest wyłączona.