Dzień

06 maja

Godzina

10:00 - 10:45

Morska energetyka wiatrowa – jak zbudować łańcuch wartości dla polskiego przemysłu

Energetyka wiatrowa na Morzu Bałtyckim będzie polem rywalizacji największych inwestorów. Fakt, że Polska posiada jedne z najlepszych warunków do produkcji energii elektrycznej, z wykorzystaniem tego typu rozwiązań, powoduje olbrzymie zainteresowanie firm energetycznych, dostawców technologii, firm budowalnych i całego otoczenia biznesu zielonej energii. Czy jest możliwy i w jakim stopniu transfer technologii, metod zarządzania i produkcji, jakie zostały wypracowane przez firmy zachodnie w ostatnich dziesięcioleciach na grunt polskich przedsiębiorstw? Czy polskie firmy są na to gotowe i czy dominacja podmiotów zagranicznych nie spowoduje wyłączenia polskich przedsiębiorców? Jakich kompetencji potrzebują polskie firmy, aby skutecznie rywalizować z podmiotami zagranicznymi? W jaki sposób zorganizować proces inwestycyjny tak, aby zmaksymalizować wzrost polskiej branży offshore dając jej możliwość ekspansji na rynki zagraniczne i jednocześnie zabezpieczyć polskie podmioty przed dominacją zagranicznych generalnych wykonawców? 


Prelegenci

 • Anna Kornecka
  Anna Kornecka
  Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

  Prawniczka, manager oraz działaczka społeczna. 26 października 2020 r. powołana na wiceministra rozwoju, pracy i technologii. W resorcie odpowiada za budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo. W ostatnim czasie pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. w Krakowie. Wcześniej była Prezesem spółki Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Zasiadała w radach nadzorczych spółek: Nowe Centrum Administracyjne sp. z o.o. oraz Opakomet S.A. Przez wiele lat prowadziła kancelarię radcy prawnego zajmującą się prawną obsługą przedsiębiorstw. Pracowała w zespole doradzającym przy budowie największych infrastrukturalnych inwestycji w kraju związanych z organizacją Euro2012. W latach 2012-2013 wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W latach 2011-2019 sprawowała funkcję pozaetatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

 • Wojciech Dąbrowski
  Wojciech Dąbrowski
  Prezes Zarządu PGE S.A.

  Wojciech Dąbrowski pełni funkcję prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. od 20 lutego 2020 r. Od listopada 2017 roku do lutego 2020 pełnił funkcję prezesa zarządu PGE Energia Ciepła S.A. gdzie przeprowadził proces integracji polskich aktywów ciepłowniczych zakupionych przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. od francuskiego EDF. Zbudował silną linię biznesową w ramach Grupy Kapitałowej PGE S.A. W 2019 roku przeprowadził proces integracji aktywów ciepłowniczych wydzielonych w ramach procesu integrowania aktywów w Grupie Kapitałowej PGE. Od stycznia 2016 roku do listopada 2017 roku pełnił funkcję prezesa zarządu PGNiG Termika S.A., gdzie m.in. przeprowadził proces akwizycji PEC Jastrzębie i SEJ Jastrzębie wzmacniając pozycję rynkową PGNiG Termika. W latach 2011 – 2016 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

  Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji, gdzie uzyskał tytuł magistra nauk prawnych. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa w zakresie Eksploatacji Elektrowni i Elektrociepłowni parowych, gazowych i parowo-gazowych oraz w Akademii Leona Koźmińskiego i na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania – Zarządzanie w Administracji Publicznej.

 • Wojciech Hann
  Wojciech Hann
  Prezes Zarządu BOŚ S.A.

  Wojciech Hann jest absolwentem studiów fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów MBA (finanse) na University of Rochester (USA). Ma ponad 25-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i finansowaniu przedsiębiorstw. Doradzał przy ponad pięćdziesięciu transakcjach, przede wszystkim w sektorze energetycznym, ale także bankowym, maszynowym, budowlanym, spożywczym, IT, petrochemicznym oraz wielu innych, zarówno w Polsce jak i Europie Wschodniej oraz Turcji.

  W latach 2016 – 2019 był członkiem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, nadzorującym Obszar Sprzedaży i Produktów. W 2016 roku był również dyrektorem zarządzającym departamentu rynków kapitałowych Ipopema Securities. Wcześniej, przez 9 lat, jako Partner w Deloitte był odpowiedzialny za tworzenie i realizację projektów doradztwa w zakresie fuzji i przejęć w Europie Środkowej w sektorze energetycznym. W latach 1998-2007 pracował w UniCredit Markets & Investment Banking / CA IB  w Warszawie, a następnie w Wiedniu, w którym pełnił między innymi funkcję dyrektora departamentu Energy&Utilities.  Należał także do zespołu Ernst& Young w Warszawie.

 • Krzysztof Figat
  Krzysztof Figat
  Prezes Zarządu Polimex Mostostal S.A.

  Krzysztof Figat jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej o specjalności Elektroenergetyka oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie o specjalności Ekonomika i Organizacja Produkcji.

  W okresie październik 2017 – maj 2018 był Prezesem Zarządu Spółki Enea Wytwarzanie. Odpowiedzialny był m.in. za dokończenie budowy Bloku 11 o mocy 1075 MW w Elektrowni Kozienice, rozpoczęcie Projektu „Budowa Bloku Gazowo-Parowego zasilanego gazem ze zgazowania węgla”. Wcześniej pracował w PGNiG TERMIKA jako Wiceprezes ds. Ekonomiczno-Finansowych, gdzie poza finansami nadzorował proces przygotowania budowy bloku gazowo-parowego w EC Żerań o mocy elektrycznej 497 MW i maksymalnej mocy cieplnej 326 MW.

  Karierę zawodową rozpoczął w 1993 r. w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach, w którym przez 9 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

 • Tomasz Tomasiak
  Tomasz Tomasiak
  Dyrektor Biura Transformacji Energetycznej, ‎PFR S.A.

  Przez ponad 20 lat związany z bankowością komercyjną. Był Szefem zespołów project financing i structured finance. Zajmował się finansowaniem projektów inwestycyjnych, fuzji i przejęć, inwestycjami rozwojowymi, gdzie aktywnie działał w sektorach energetyki, nieruchomości, telekomunikacji. W 2016 roku otrzymał medal Związku Banków Polskich za wkład w rozwój energetyki odnawialnej. Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektrycznego oraz Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

 • Agaton Koziński
  Agaton Koziński
  Moderator

Możliwość komentowania jest wyłączona.