Dzień

06 maja

Godzina

11:00 - 11:45

Modernizacja transportu kolejowego szansą na skuteczną walkę z wykluczeniem komunikacyjnym

Spółki Grupy PKP prowadzą działania inwestycyjne, które mają na celu walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. Polegają one na podnoszeniu jakości świadczonych usług (modernizacja dworców, modernizacja i zakup taboru), co przekłada się na budowę coraz ciekawszej i bardziej kompleksowej oferty dla klienta. Podczas panelu prelegenci odpowiedzą również na pytanie czy dzięki prowadzonym inwestycjom, pomimo pandemii, da się skutecznie walczyć z ekskluzją komunikacyjną. 


Prelegenci

 • Maciej Małecki
  Maciej Małecki
  Sekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych

  Funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych pełni od dnia 3 grudnia 2019 r.

  Urodził się 9 października 1974 r. w Warszawie. Absolwent wydziału historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, podyplomowych Studiów Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Zarządzania Zasobami Pracy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Wykorzystywania Funduszy Unijnych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz studiów MBA w Wyższej Szkole Handlu i Usług.

  Poseł na Sejm RP VII, VIII, IX kadencji. W latach 2016–2017 był Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, w latach 2017-2018 Sekretarzem Stanu w Kancelarii Premiera. W latach 2018-2019 kierował Sejmową Komisją Energii i Skarbu Państwa.

 • Andrzej Bittel
  Andrzej Bittel
  Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury

  Andrzej Bittel jest absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także podyplomowe studia w zakresie zarządzania w administracji publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Podyplomowe Studium Europejskiego Prawa Samorządowego w Polskiej Akademii Nauk.
  W 2006 r. był burmistrzem dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. W latach 2007-2010 pracował w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Ponownie w samorządzie w latach 2010-2013, kiedy to pełnił funkcję zastępcy burmistrza dzielnicy Ursynów, a następnie od 2013 do 2014 był zastępcą burmistrza dzielnicy Targówek w Warszawie. W tym okresie nadzorował pracę wydziałów infrastruktury, inwestycji, zasobów lokalowych i zamówień publicznych. Był również doradcą starosty pruszkowskiego ds. procesów inwestycyjnych. Od 2015 r. naczelnik Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie.
  Od września 2016 podsekretarz stanu, a następnie sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiedzialny za transport kolejowy i realizację inwestycji na kolei, nadzoruje Departament Kolejnictwa i Departament Budżetu.
  Od 4 czerwca 2019 r. Pełnomocnik Rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

 • Krzysztof Mamiński
  Krzysztof Mamiński
  Prezes Zarządu PKP S.A.

  Związany z koleją od ponad 40 lat. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego i studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego na kierunku europejski model zarządzania. Pracę na kolei rozpoczął w 1980 r. w Ośrodku Informatyki CDOKP w Warszawie. Od 1990 r. był członkiem Komisji Krajowej “Solidarności”, pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ “Solidarność” i przewodniczącego Sekretariatu Transportowców związku. W latach 1998-2002 zasiadał w zarządzie Polskich Kolei Państwowych, odpowiadając za restrukturyzację i sprawy pracownicze. Od 2001 do 2012 roku był prezesem Związku Pracodawców Kolejowych, a od 2002 do 2012 spółki zależnej PKP – Natura Tour sp. z o.o. W latach 2012-2013 był pełnomocnikiem zarządu PKP S.A. ds. Dialogu Społecznego w Grupie PKP, a przez następne trzy lata – prezesem przedsiębiorstwa z Grupy PKP CS Szkolenie i Doradztwo sp. z o.o. Następnie od kwietnia 2016 r. pełnił funkcję prezesa zarządu Przewozów Regionalnych sp. z o.o. W marcu 2017 r. objął stanowisko prezesa zarządu PKP S.A.

 • Marek Chraniuk
  Marek Chraniuk
  Prezes Zarządu PKP Intercity S.A.

  Od 28 lat związany z Polskimi Kolejami Państwowymi, z PKP Intercity od 2006 roku. Przez te lata przeszedł przez niemal wszystkie szczeble zawodowe, od dyżurnego ruchu po stanowiska menadżerskie. Od marca 2016 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu PKP Intercity.

 • Mateusz Izydorek
  Mateusz Izydorek
  Moderator

Możliwość komentowania jest wyłączona.