Dzień

05 maja

Godzina

11:00 - 11:45

Model eksportu do Indii oparty na integracji przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w procesie rozwoju polskiej gospodarki i inwestycji za granicą

Celem panelu jest dyskusja na temat rozwoju eksportu polskich produktów żywnościowych do Indii, Afryki oraz Stanów Zjednoczonych. Proponowana przez Instytut Myśli Schumana „Polska Grupa Eksportu Żywności” ma kompleksowo realizować funkcje, które do tej pory stanowiły poważne przeszkody dla indywidualnych eksporterów w realizacji sprawnej wymiany handlowej. 

Zamierzamy również poświęcić uwagę adaptacji sprawdzonych na rynku amerykańskim modeli sojuszy strategicznych przedsiębiorstw.  


Prelegenci

 • dr Krzysztof Malczewski
  dr Krzysztof Malczewski
  Prezes Zarządu B-2M, pracownik naukowy, ekspert Instytut Myśli Schumana

  18 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej na uczelniach technicznych i ekonomicznych. Około 120 anglojęzycznych publikacji naukowych z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów, metod numerycznych, matematyki stosowanej oraz inżynierii biomedycznej. Autor i współautor wielu przedsięwzięć biznesowych. Wykładowca akademicki około 20 przedmiotów z zakresu informatyki, telekomunikacji, matematyki i metod numerycznych, w przeważającej większości w języku angielskim. Aktualnie w trakcie postępowania habilitacyjnego.

 • Jarosław Malczewski
  Jarosław Malczewski
  Prezes Zarządu Polska Grupa Mleczarska, ekspert Instytut Myśli Schumana

  Jarosław Malczewski, ekonomista rolnictwa, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Master of Business Administration (MBA). Były urzędnik państwowy związany z Agencją Rynku Rolnego, od 13 lat prezes 3 Spółek Kapitałowych oraz kilkudziesięciu grup producentów rolnych specjalizujących się w obrocie mlekiem surowym, bydłem mięsnym, trzodą chlewną oraz zbożem. Prowadzone przez niego przedsiębiorstwa prowadzą skup mleka na terenie całej Polski w ilości ok. 400 tys. litrów dziennie. Od 17 lat komentator rynków rolnych m.in. dla Top Agrar Polska, Poradnik Tygodnik Rolniczy, Świat Rolnika. Uczestnik kilkudziesięciu branżowych konferencji w Polsce USA, Chorwacji, Brukseli. Aktualnie w trakcie postępowania doktorskiego.

 • Sunil Ahuja
  Sunil Ahuja
  Wiceprezes Polsko-Indyjskiej Izby Handlowej, przedsiębiorca

  Od 30 lat mieszka w Polsce, założyciel Centrum Kultury Indii. Pełni funkcję Wiceprezesa Polsko-Indyjskiej Izby Handlowej, a także reprezentanta Ambasady Indii w województwie pomorskim. Ponadto prowadzi w Polsce restauracje indyjskie.

 • Julius Grocholski
  Julius Grocholski
  Przedsiębiorca, edukator

  Julius Grocholski is currently an educator and consultant in Poland. He previously served as a manager and a co-founder of a Polish export start-up, whose main market was ECOWAS. He was born in the USA and has studied there as well as in Poland.

 • dr Janusz Grobicki
  dr Janusz Grobicki
  Moderator

  Ekspert w Centrum im. Adama Smitha, dyrektor Instytutu e-komunikacji i mediów społecznościowych, Rektor Wyższej Szkoły Promocji, MiSB w Warszawie, nauczyciel akademicki, wykładowca, publicysta i przedsiębiorca. Redaktor naczelny portalu Nowy Świat 24. com.pl.

  Przez wiele lat był zastępcą redaktora naczelnego i redaktorem naczelnym Miesięcznika Finansowego “BANK”. W pracy naukowej specjalizuje się w tematyce związanej z wpływem informacji na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa i wykorzystaniem systemów Big Data. Ukończył Magisterskie Dzienne Studium Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów. Za zasługi dla rozwoju polskiej bankowości otrzymał Medal Mikołaja Kopernika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.