Zostaw nam swój adres email a wyślemy Ci przypomnienie z aktualną agendą Kongresu i linkiem do transmisji online ...

Dodaj wydarzenie do kalendarza:

Dzień

Maj 06 2021

Godzina

17:30 - 18:15

Kurs w stronę zawodów technicznych. Przyszłość czy już teraźniejszość rynku pracy?

Z badań wynika, że w najbliższych latach przedsiębiorstwa będą szukały przede wszystkim pracowników o kompetencjach technicznych. Raport World Economic Forum mówi, że na czele zawodów, które będą wiodły prym w 2022 roku, są analityk danych, specjalista w zakresie AI oraz dyrektor generalny i operacyjny (wysoko również specjalista w zakresie transformacji cyfrowej). Równocześnie z danych zebranych przez eksperta Platformy Przemysłu Przyszłości wiemy, że
w Polsce na szczeblu średnim w szkołach technicznych i branżowych uczy się 58% ogółu uczniów,
a najpopularniejszy wybierany przez nich edukacyjnie zawód to technik informatyk. 

Co oznacza wyraźny przechył rynku pracy w stronę dziedzin technicznych?
Co Polska powinna robić, żeby odpowiednio szybko się do niego dostosowywać? W jaki sposób konkursy umiejętności zawodowych mogą wpłynąć na wzrost zainteresowania szkołami branżowymi. Czy humaniści mogą być potrzebni w przemyśle 4.0?


Prelegenci

 • Marzena Machałek
  Marzena Machałek
  Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji i Nauki

  Marzena Machałek urodziła się 29 sierpnia 1960 r. we Wrocławiu. W 1992 r. ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim, a także studia podyplomowe z nadzoru pedagogicznego oraz organizacji i zarządzania. W latach 80. zaangażowana w działalność „NSZZ Solidarność”. Od lat związana z edukacją i samorządem terytorialnym.

  Pracowała w szkole podstawowej jako nauczyciel języka polskiego. Pełniła funkcję zastępcy burmistrza do spraw polityki społecznej w Kamiennej Górze, była Dolnośląskim Wicekuratorem Oświaty.

  Od 2006 r. nieprzerwanie sprawuje mandat posła na Sejm RP.

  Od początku swojej pracy parlamentarnej zasiadała w komisjach i podkomisjach zajmujących się między innymi sprawami oświaty i samorządu terytorialnego.

  Od V kadencji Sejmu RP była członkiem sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Pracowała w sejmowych podkomisjach stałych i nadzwyczajnych.

  W VI i VII kadencji Sejmu pracowała w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz w Podkomisji stałej ds. finansów samorządowych, w której była przewodniczącą.

  W obecnej kadencji Sejmu RP była wiceprzewodniczącą sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, członkiem Podkomisji stałej do spraw jakości kształcenia i wychowania,
  jak i członkiem Podkomisji stałej do spraw ekonomiki edukacji i nauki.

  Od listopada 2016 r. przewodniczyła również Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw wprowadzających reformę oświatową.

  23 października 2020 r. została powołana na Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego.

 • Anna Moskwa
  Anna Moskwa
  Wiceprezes Zarządu Polski Klaster Budowlany

  Wiceprezes Zarządu Polskiego Klastra Budowlanego Krajowego Klastra Kluczowego, Wiceprezes Zarządu Związku Klastry Polskie – Koordynator grupy ds. edukacji i kompetencji w ZKP. Członek sektorowej rady ds. kompetencji w budownictwie. Członek Prezydium Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości. Dyrektor Regionalnego Centrum Szkoleń przy Polskim Stowarzyszeniu Doradczym i Konsultingowym. Dyplomowany Coach, trener rozwoju osobistego. Autorka i Koordynatorka kilkudziesięciu projektów współfinansowanych ze środków UE w szczególności w obszarze rozwoju przedsiębiorczości, edukacji i rynku pracy.

 • Sławomir Kiszycki
  Sławomir Kiszycki
  Wiceprezes Zarządu UNIBEP S.A.

  Urodzony w 1973 roku. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe MBA przy Europejskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, był słuchaczem studiów doktoranckich przy Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada uprawnienia nadane przez Ministerstwo Skarbu Państwa do zasiadania w radach nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. W latach 1998–2006 pracował w branży bankowej. W pionie finansowym Unibep SA od maja 2009 roku. Z dniem 1 września 2011 roku powierzono mu stanowisko menedżerskie — został zastępcą Dyrektora ds. Finansowych, a z dniem 1 lipca 2012 roku objął stanowisko Dyrektora Finansowego. Od czerwca 2014 roku piastuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu Unibep S.A.

  Ponadto Sławomir Kiszycki jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w Monday Development S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej w Budrex Sp. z o.o. i Unidevelopment SA, pełni funkcję prokurenta w Unibep PPP Sp. z o.o., jest zastępcą członka Rady Dyrektorów w Seljedalen AS oraz Prezesem Zarządu Unihouse S.A.

 • Dawid Solak
  Dawid Solak
  Członek Zarządu Platforma Przemysłu Przyszłości

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Naasza strona internetowa wykorzystuje cookies (ciasteczka). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.