Dzień

06 maja

Godzina

17:30 - 18:15

Kurs w stronę zawodów technicznych. Przyszłość czy już teraźniejszość rynku pracy?

Z badań wynika, że w najbliższych latach przedsiębiorstwa będą szukały przede wszystkim pracowników o kompetencjach technicznych. Raport World Economic Forum mówi, że na czele zawodów, które będą wiodły prym w 2022 roku, są analityk danych, specjalista w zakresie AI oraz dyrektor generalny i operacyjny (wysoko również specjalista w zakresie transformacji cyfrowej). Równocześnie z danych zebranych przez eksperta Platformy Przemysłu Przyszłości wiemy, że
w Polsce na szczeblu średnim w szkołach technicznych i branżowych uczy się 58% ogółu uczniów,
a najpopularniejszy wybierany przez nich edukacyjnie zawód to technik informatyk. 

Co oznacza wyraźny przechył rynku pracy w stronę dziedzin technicznych?
Co Polska powinna robić, żeby odpowiednio szybko się do niego dostosowywać? W jaki sposób konkursy umiejętności zawodowych mogą wpłynąć na wzrost zainteresowania szkołami branżowymi. Czy humaniści mogą być potrzebni w przemyśle 4.0? 


Prelegenci

 • Ewa Flaszyńska
  Ewa Flaszyńska
  Dyrektor departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

  Ekspertka rynku pracy, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Ustroju Pracy i Rynku Pracy Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni pracownik administracji rządowej (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) i samorządowej (Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy). Obecnie Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, wcześniej, w latach 2018 r. – 2020 r. dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Od 2018 r. zastępca członka sieci szefów publicznych służb zatrudnienia z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu polityki społecznej, w szczególności rynku pracy, w których teorię łączy z praktyką.

 • Anna Moskwa
  Anna Moskwa
  Wiceprezes Zarządu Polski Klaster Budowlany

  Wiceprezes Zarządu Polskiego Klastra Budowlanego Krajowego Klastra Kluczowego, Wiceprezes Zarządu Związku Klastry Polskie – Koordynator grupy ds. edukacji i kompetencji w ZKP. Członek sektorowej rady ds. kompetencji w budownictwie. Członek Prezydium Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości. Dyrektor Regionalnego Centrum Szkoleń przy Polskim Stowarzyszeniu Doradczym i Konsultingowym. Dyplomowany Coach, trener rozwoju osobistego. Autorka i Koordynatorka kilkudziesięciu projektów współfinansowanych ze środków UE w szczególności w obszarze rozwoju przedsiębiorczości, edukacji i rynku pracy.

 • Sławomir Kiszycki
  Sławomir Kiszycki
  Wiceprezes Zarządu UNIBEP S.A.

  Urodzony w 1973 roku. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe MBA przy Europejskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, był słuchaczem studiów doktoranckich przy Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada uprawnienia nadane przez Ministerstwo Skarbu Państwa do zasiadania w radach nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. W latach 1998–2006 pracował w branży bankowej. W pionie finansowym Unibep SA od maja 2009 roku. Z dniem 1 września 2011 roku powierzono mu stanowisko menedżerskie — został zastępcą Dyrektora ds. Finansowych, a z dniem 1 lipca 2012 roku objął stanowisko Dyrektora Finansowego. Od czerwca 2014 roku piastuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu Unibep S.A.

  Ponadto Sławomir Kiszycki jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w Monday Development S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej w Budrex Sp. z o.o. i Unidevelopment SA, pełni funkcję prokurenta w Unibep PPP Sp. z o.o., jest zastępcą członka Rady Dyrektorów w Seljedalen AS oraz Prezesem Zarządu Unihouse S.A.

 • Dawid Solak
  Dawid Solak
  Członek Zarządu Platforma Przemysłu Przyszłości
 • dr Paweł Poszytek
  dr Paweł Poszytek
  Dyrektor Generalny, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Europejskiego Korpusu Solidarności
 • Artur Osiecki
  Artur Osiecki
  Moderator

  Dziennikarz działu ekonomicznego „Rzeczpospolitej” (od 2010 r.), redaktor prowadzący www.firma.rp.pl. Specjalizuje się w tematyce funduszy UE, eksportu, MŚP i samorządów. Moderator konferencji, debat i warsztatów o tematyce ekonomicznej.

  Wcześniej (2001-2010) pracował w Wydawnictwie Samorządowym Municipium jako dziennikarz, z-ca redaktora naczelnego i redaktor naczelny w miesięczniku „Inwestycje Komunalne – Przegląd Zamówień Publicznych” oraz następnie jako kierownik działu gospodarczego w tygodniku samorządowym „Wspólnota”. Pisał też do „Dziennika Gazety Prawnej” i „Monitora Zamówień Publicznych”.

  Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu marketingu terytorialnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył też First Business College w Warszawie na specjalności handel zagraniczny.

Możliwość komentowania jest wyłączona.