Dzień

05 maja

Godzina

16:30 - 17:15

Język polski jako dobro eksportowe

Język polski jest językiem ojczystym dla około 44 milionów osób na świecie. Stale rosnącą grupą, dla której język polski jest drugim językiem są obcokrajowcy przyjeżdzający do Polski w celach edukacyjnych i w poszukiwaniu pracy. To olbrzymi potencjał, który może zostać wykorzystany rozwijaniu kontaktów międzyludzkich i rozpoznawalności polskiej kultury na całym świecie. Istnieje wiele obszarów, w których nauczanie języka polskiego może stanowić o zwiększeniu rozpoznawalności Polski na arenie międzynarodowej. Jednym z najbardziej interesujących jest promocja kształcenia wyższego dla obcokrajowców studiujących w języku polskim. Rozwijanie kwalifikacji językowych w tej grupie jest potencjalnie ważnym elementem rozwijających międzynarodowe relacje gospodarcze i polityczne. 


Prelegenci

 • Prof. dr hab. Jolanta Tambor
  Prof. dr hab. Jolanta Tambor
  Moderator

  Pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego, pełnomocnik Rektora UŚ ds. studentów zagranicznych, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, członkini Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, członkini Zespołu ds. Współpracy z Polonią KRASP, wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych. Organizatorka wielu cyklów warsztatów dla środowisk polonistycznych i polonijnych za granicą, wykładała w Kanadzie, Japonii, Chinach, na Ukrainie i Białorusi oraz w innych krajach.

 • Jan Badowski
  Jan Badowski
  Dyrektor departamentu w KPRM ds. Polonii

  Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą. W latach wcześniejszych dyrektor Biura Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii Prezydenta RP, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Były pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

 • Kamila Dembińska
  Kamila Dembińska
  Dyrektor Biura Programów Języka Polskiego

  · lektorka języka polskiego jako obcego (jpjo) – od 1998 r.

  · współautorka podręczników dla cudzoziemców do nauczania jpjo

  · współzałożycielka szkoły jpjo dla cudzoziemców w Warszawie

  · trenerka lektorów jpjo

  · prowadząca zajęcia na studiach podyplomowych ”Dydaktyka nauczania języka polskiego jako obcego”

  Wykształcenie

  1. Od roku akademickiego 2016/2017 – studia doktoranckie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

  2. Wykształcenie wyższe: Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, 2003 r., magister

  3. Wykształcenie uzupełniające: SGH, studia podyplomowe „Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem dla młodych menedżerów” (2006-2007)

  Aktualne stanowisko

  Kierownik Pionu Języka Polskiego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – od 2017 r. (od powstania Agencji)

  Odpowiedzialna za realizację programów NAWA, których celem jest upowszechnianie języka polskiego w świecie: program Lektorzy, Letnie kursy języka i kultury polskiej, Promocja języka polskiego, POLONISTA – program stypendialny dla studentów i naukowców oraz za obsługę systemu certyfikacji języka polskiego jak obcego.

  Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej powstała w celu umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, wzmocnienia doskonałości naukowej, promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych, a także promocji języka polskiego i kultury polskiej. Działania NAWA celują we wzmocnienie potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego poprzez wymianę i współpracę międzynarodową.

 • Przemysław Skrodzki
  Przemysław Skrodzki
  Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiE

  Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Dwukrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce oraz stypendysta Postgraduate Diploma Programme na Aalborg University w Danii. Realizował staże m.in. w Ministerstwie Finansów oraz Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Nowym Jorku. W latach 2018-2020 zastępca dyrektora, a od 2020 r. dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie zatrudniony jest od 2011 roku. Odpowiadał za projekty związane ze współpracą międzynarodową, dyplomacją naukową oraz promocją zagraniczną. Urzędnik służby cywilnej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.