Dzień

05 maja

Godzina

13:00 - 13:45

Jak paliwa przyszłości zmienią energetykę i transport

Konieczność transformacji energetycznej kraju stwarza duże wyzwania przed transportem i szeroko rozumianą energetyką. Transport, będący z jednym z najważniejszych elementów gospodarki, wymaga wprowadzenia rozwiązań pozwalających na ekologiczny i ekonomiczny miks paliwowy.  

Paliwa alternatywne – jakie niekonwencjonalne rozwiązania warto wziąć pod uwagę w procesie transformacji na poszczególnych etapach. LPG, CNG, biodiesel, alkohol i wodór mogą pozwolić na większe zróżnicowanie oferty przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. 

Elektromobilność – jakie bariery wstrzymują rozwój transportu opartego o energię elektryczną. Jak plany dotyczące rozbudowy sieci punktów ładowania, szybkich ładowarek, a także infrastruktury przesyłowej zmieni krajobraz polskich miast i transportu. 

Paliwa przyszłości – co ma szansę stać się paliwem przyszłości w Polsce? Czy w związku z coraz większym udziałem wodoru w miksie energetycznym na świecie wodów nie ma alternatywy. Czy rola Polski, jako liczącego się producenta wodoru na świecie, będzie miała wpływ na wyznaczenie kierunków rozwoju transportu w kraju? Czy wodór może stać się jednym z elementów stabilizujących system energetyczny poprzez technologię Energy-gas. 


Prelegenci

 • Arkadiusz Sekściński
  Arkadiusz Sekściński
  Wiceprezes Zarządu PGNiG ds. Rozwoju

  Arkadiusz Sekściński jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) uzyskany na Uczelni Łazarskiego w ramach Programu MBA Energetyka. Doświadczenie zawodowe w sektorze energetycznym zdobywał od 2007 r. jako konsultant w firmach doradzających podmiotom zajmujących się ciepłownictwem i eXlektroenergetyką, a następnie od 2011 r. jako dyrektor i członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Był związany z PGE Energia Odnawialna S.A., gdzie jako wiceprezes i p.o. prezesa nadzorował obszary inwestycji, innowacji, eksploatacji aktywów wytwórczych, komunikacji, zasobów ludzkich i bezpieczeństwa. Był prezesem spółek celowych odpowiedzialnych za budowę farm wiatrowych na lądzie oraz rozwój projektów farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Pełnił też funkcję Dyrektora Programu rozwoju fotowoltaiki w Grupie Kapitałowej PGE.

 • Krzysztof Rodziewicz
  Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Grzegorz Jóźwiak
  Grzegorz Jóźwiak
  Dyrektora Biura Wdrażania Paliw Alternatywnych PKN ORLEN S.A.

  Posiada 16-letnie doświadczenie zawodowe związane z produkcją rafineryjną i petrochemiczną. Obecnie odpowiada w PKN ORLEN za projekty związane z transformacją wodorową, elektromobilnością oraz projekty dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym. Posiada gruntowną wiedzę o procesach rafineryjnych i petrochemicznych, w tym związaną z ich ekonomiką, optymalizacją, zarządzaniem i modelowaniem. Potrafi skutecznie wdrażać zmiany i rozwiązywać problemy produkcyjne. W PKN ORLEN wdrożył wiele projektów efektywnościowych, m.in. System Zarządzania Energią (EMS) oraz narzędzie do zarządzania inicjatywami. Jest autorem wielu projektów racjonalizatorskich oraz współautorem patentów. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, ukończył także studia Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, walidowane przez Porto Business School.

 • Wojciech Jasiński
  ekspert, Stowarzyszenie Młodzi dla Polski
 • Agaton Koziński
  Agaton Koziński
  Moderator

Możliwość komentowania jest wyłączona.