Dzień

06 maja

Godzina

17:30 - 18:15

Cyberbezpieczeństwo – wnioski i wyzwania po okresie pandemii

 

Pandemia radykalnie zwiększyła poziom cyfryzacji polskich przedsiębiorstw – to technologie IT pozwoliły bardzo wielu organizacjom zachować ciągłość działania. Jednocześnie, zobaczyliśmy, że rozwiązania chmurowe w niektórych scenariuszach są nie do zastąpienia ze względu na szybkość wdrożenia, skalowaność, wysoką dostępność i – coraz częściej – szerszą funkcjonalność.

Z drugiej strony, najpoważniejsze ostatnio cyberataki, które dotknęły szeroko stosowanych rozwiązań IT o dużej krytyczności dla funkcjonowania firm (w tym ich IT i bezpieczeństwa) – pokazały jak dotkliwe w skutkach mogą być słabości tych rozwiązań. W dyskusji zostaną podjęte tematy, takie jak:

 • zbalansowanie dwóch perspektyw chmury obliczeniowej;
 • wyzwania postępującej w słusznym kierunku cyfryzacji w Polsce;
 • dobre praktyki, wnioski, sposoby zabezpieczenia, umożliwiające bycie atrakcyjnym cyfrowo, przy jednoczesnym pozostaniu odpornym na cyberataki.


Prelegenci

 • Nikodem Bończa Tomaszewski
  Nikodem Bończa Tomaszewski
  Prezes Zarządu EXATEL

  Menedżer IT z wieloletnim stażem w zarządzaniu organizacjami cyfrowymi. Był twórcą i w latach 2008-2012 pierwszym dyrektorem Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC). Następnie przez 4 lata kierował Centralnym Ośrodkiem Informatyki (COI), który przekształcił w centrum kompetencji cyfrowych dla państwa. Pod jego kierunkiem COI samodzielnie zbudował m.in. System Rejestrów Państwowych oraz odpowiednio zabezpieczone zaplecze serwerowe – Zintegrowaną Infrastrukturę Rejestrów. Jego działalność menadżerska w sferze IT ukierunkowana jest na zapewnienie suwerenności państwa w sferze cyfrowej oraz budowę dobra wspólnego za pomocą narzędzi informatycznych. Sformułował ideę „państwa usługowego”. Pod jego kierunkiem uruchomiono szereg rozwiązań służących bezpośrednio obywatelom – m.in. portale internetowe, które udostępniają kilkanaście milionów zdigitalizowanych dokumentów i fotografii archiwalnych, platformę e-usług OBYWATEL.GOV.PL, a także e-usługi historiapojazdu.gov.pl i bezpiecznyautobus.gov.pl. Polska branża menadżerów IT wyróżniła go prestiżowym tytułem „Chief Information Officer Roku 2015”.

 • Tomasz Snażyk
  Tomasz Snażyk
  CEO/Prezes Zarządu Startup Poland
 • Tomasz Zdzikot
  Tomasz Zdzikot
  Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.

  Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa UKSW oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Sekretarz Stanu w MON i Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Sekretarz i Podsekretarz Stanu w MSWiA. Wieloletni samorządowiec. Od czerwca 2020 r. Prezes Zarządu Poczty Polskiej.

 • Adam Marciniak
  Adam Marciniak
  Wiceprezes Zarządu Banku PKO BP Nadzorujący Obszar Informatyki

  Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Z Grupą PKO Banku Polskiego S.A. związany od 2011 roku – w latach 2011-2017 był dyrektorem Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji PKO Banku Polskiego S.A., od 2011 do 2014 wiceprezesem Inteligo Financial Services S.A., do 2017 roku członkiem Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego S.A., a obecnie jest przewodniczącym Rad Nadzorczych: PKO BP Finat sp. z o.o. oraz Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. Doświadczenie w branży finansowej zdobywał również jako dyrektor operacyjny Biura Rozwoju i Zarządzania Kanałami Elektronicznymi w banku Pekao S.A. oraz dyrektor Departamentu Informatyki w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.. Przewodniczy prezydium Rady ds. Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich. Na przełomie 2015/2016 współtworzył Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa. Jest laureatem wielu branżowych nagród i wyróżnień. Został uhonorowany tytułem „Ambasadora Gospodarki Elektronicznej” podczas X Kongresu Gospodarki Elektronicznej oraz Diamentem CIO przyznanym przez jury konkursu CIO Roku 2015, IDG Poland S.A. Jest zdobywcą nagrody specjalnej „Innowator rynku bankowego 2015 roku” Miesięcznika Finansowego BANK i Medalu Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich w 2016 roku. Zdobył również tytuł „Lider Cyfryzacji Sektora Bankowego 2018” nadany przez Członków Forum Technologii Bankowych. W 2020 roku otrzymał nagrodę Złotego Herolda – Rada Programowa XXVI Forum Teleinformatyki doceniła jego wieloletnią aktywność i zaangażowanie w obszarze wdrażania i rozwoju technologii teleinformatycznych wspierających budowę e-państwa. Jest także laureatem IX edycji Nagrody im. profesora Remigiusza Kaszubskiego za rok 2020 – Kapituła przyznała mu złotą statuetkę za kreowanie innowacji wykraczających poza tradycyjną bankowość, tworzenie przyjaznego i bezpiecznego banku w chmurze oraz zaangażowanie w cyfryzację życia społecznego.

 • Artur Józefiak
  Artur Józefiak
  Moderator

  Dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa w firmie Accenture, z którą związany jest od 2007 roku. Specjalizuje się w tematyce cyberbezpieczeństwa, zarządzania tożsamością (Digital Identity) oraz minimalizacji zagrożeń związacych z cyfrową transformacją gospodarki . Podczas swojej kariery realizował liczne projekty w Polsce i zagranicą dla największych firm z branży finansowej, telekomunikacyjnej, energetycznej czy sektora publicznego. Był współautorem koncepcji cyfrowej tożsamości funkcjonującej obecnie w Polsce oraz różnych zespołów pracujących nad regulacjami dot. bezpieczeństwa IT. Angażuje się też społecznie promując świadomość cyberzagrożeń wśród rodziców i dzieci. Ukończył Wojskową Akademię Techniczną, a także studia podyplomowe z dziedziny Organizacji i Zarządzania oraz Audytu Strategicznego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.