Dzień

05 maja

Godzina

15:30 - 16:15

Blockchain w praktyce instytucji finansowych

Czy cyfrowy pieniądz staje się alternatywą dla pieniędzy fizycznych? Po sukcesie bitcoina coraz częściej słychać o kolejnych walutach wykorzystujących technologię blockchain. Takie rozwiązania powstają przede wszystkim poza tradycyjnym systemem walutowym, ale jego wykorzystanie rozważają również instytucje finansowe. Pilotażowy program zakładania rachunków dla pieniędzy wirtualnych rozważa m.in. Europejski Bank Centralny.  

Czy blockchain może zrewolucjonizować także rynek kapitałowy, w jaki sposób technologia blockchain może wspierać rozwój tego rynku, czy instytucje rynku kapitałowego wykorzystują technologię blockchain, aby dostarczać uczestnikom rynku coraz nowocześniejsze rozwiązania? 


Prelegenci

 • dr Marek Dietl
  dr Marek Dietl
  Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

  Dr Marek Dietl jest prezesem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i doradcą ekonomicznym Prezydenta RP oraz adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wcześniej zdobywał doświadczenie poprzez prawie 20 letnią praktykę w doradztwie strategicznym  i  branży venture capital. Zasiadał w Radach Nadzorczych, Komisjach Rewizyjnych i Komitetach Inwestycyjnych ponad 25 organizacji. 

 • Sławomir Panasiuk
  Sławomir Panasiuk
  Wiceprezes Zarządu KDPW i KDPW CCP

  Menedżer, ekspert w zakresie rynków finansowych, zarządzania, rozwoju i bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym.

  Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, magister inżynier Wydziału Cybernetyki oraz studiów podyplomowych z zakresu informatyki. Ukończył studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowe studia menedżerskie (AMP) w Wyższej Szkole Zarządzania Uniwersytetu Nawarry – IESE. Posiada certyfikat zarządzania infrastrukturą informatyczną według standardu ITIL wystawiony przez EXIN (Examination Institute for Information Science).

  Z KDPW związany jest od 1999 r. Członek Zarządu KDPW od 2006 r., a od 2009 r. Wiceprezes Zarządu. Od 2011 r. również Wiceprezes Zarządu, wydzielonej ze struktur KDPW, izby rozliczeniowej KDPW_CCP. W obu spółkach odpowiada za obszar technologiczny i operacyjny oraz nadzoruje bezpieczeństwo korporacyjne.

  Nadzorował realizację szeregu projektów podnoszących jakość i zakres usług post-transakcyjnych, dostosowując w tym obszarze polski rynek finansowy do konkurencji i standardów międzynarodowych. Kluczowymi osiągnięciami w tym zakresie są: wdrożenie systemu depozytowo-rozliczeniowego kdpw_stream, europejska autoryzacja izby rozliczeniowej KDPW_CCP, wprowadzenie usługi rozliczania derywatów z rynku OTC, uruchomienie i rejestracja w ESMA (European Securities and Markets Authority) repozytorium transakcji KDPW, uruchomienie i międzynarodowa autoryzacja usługi nadawania kodów identyfikujących podmioty prawne (LEI), czy uruchomienie prac nad wdrożeniem technologii blockchain w KDPW.

  Członek Komitetu Nadzorczego GPW Benchmark. Jest także Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Centrum Giełdowe. Zasiadał w Radzie Nadzorczej BondSpot oraz IRGiT.

 • Marta Gajęcka
  Marta Gajęcka
  Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego
 • Zbigniew Jacek Wiliński
  Zbigniew Jacek Wiliński
  Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych Fintech UKNF
 • Agaton Koziński
  Agaton Koziński
  Moderator

Możliwość komentowania jest wyłączona.