Dr hab. Mirosław Pęczak

A culture expert and columnist for "Polityka" weekly.

Head of the Interdisciplinary Cultural Research Unit at the Pedagogical Faculty of the University of Warsaw. He has published the following books: Subkultury w PRL. Opór, kreacja, imitacja, Narodowe Centrum Kultury, Warsaw 2013; Cały ten blues. Przypadek Sławka Wierzcholskiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014; Mały słownik subkultur młodzieżowych, Semper, Warsaw 1992. In print: Muzyczne przygody gustu ludowego. On the social functioning of Polish popular music after 1956, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.