dr hab. prof. UAM Michał A. Michalski

Professor of Adam Mickiewicz University, cultural studies scholar, economic ethicist, researcher of interdependencies between culture, family and economy

dr hab. prof. UAM Michał A. Michalski (ur. 1975) - kulturoznawca, ekonomista, etyk gospodarczy, badacz współzależności miedzy kulturą, rodziną i gospodarką. Prezes Fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, ekspert Polskiego Forum Rodziców, członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Dyrektor Centrum Badań nad Rodziną i Demografią Collegium Intermarium oraz profesor nadzwyczajny w Zakładzie Etyki Gospodarczej Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 2014 roku opublikował monografię habilitacyjną pt. Znaczenie rodziny dla międzypokoleniowej transmisji kultury gospodarczej (Wyd. Naukowe UAM). Autor ponad pięćdziesięciu publikacji (w języku polskim i angielskim) z zakresu współzależności między rodziną, kulturą, i rozwojem społeczno-gospodarczym. Członek i skarbnik Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN Polska, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz European Network for Research on Supplementary Pensions. W 2021 roku jako redaktor naukowy współtworzył badania i raport „Koszty rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce” oraz „Rozwiązania prorodzinne w firmach prywatnych w Polsce”.