dr inż. Łukasz Herezy

Innovation Director Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA

Ukończył w roku 2005 studia inżynierskie na kierunku Inżynieria materiałów, w roku 2006 ukończył studia magisterskie na kierunku Górnictwo i Geologia na Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Swoją karierę zawodową po ukończeniu studiów na rozpoczął od pracy w Biurze Konstrukcyjnym Famur SA, następnie był stażystą pod Ziemią w Zakładach Górniczo-Hutniczych „Bolesław” po czym rozpoczął pracę na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Górnictwa Podziemnego AGH. Jest autorek kilkudziesięciu publikacji naukowych i prac naukowo-badawczych dla górnictw, uczestniczył w grantach finansowanych z funduszy. Uczestniczył w kilkunastu stażach zarówno krajowych jak i zagranicznych. W roku 2013 obronił pracę doktorską na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH. W roku 2018 został zatrudniony na stanowisko Dyrektora ds. Innowacji i Rozwoju, po zmianach organizacyjnych w spółce zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Innowacji, Pełnomocnika Zarządu ds. Transformacji organizacyjno-technicznej. W roku 2019 ukończył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Projektami na Krakowskiej Szkole Biznesu Akademii Ekonomicznej oraz rozpoczął studia MBA w Instytucje Nauk Ekonomicznych PAN.