Józef Gawron

Deputy Marshal of the Małopolska Region

He is the Deputy Marshal of the Małopolska Region and the councilor to the Małopolska Region Parliament from the Tarnów district. Józef Gawron is a graduate of the Cracow University of Technology, Master of Science in Mechanical Engineering with the specialization in Machine Technology. He also completed post-graduate studies in IT, post-graduate studies in economics, specializing in Entrepreneurship and post-graduate studies in Healthcare Manager. Between 2015 and 2018 he held the position of the Vice-Voivode of the Małopolska Region. For his activities for the local community, he was awarded the Silver Cross of Merit by the President of Poland.
Józef Gawron jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, magistrem inżynierem mechanikiem o specjalności "Technologia maszyn". Ukończył również studia podyplomowe informatyczne, studia podyplomowe ekonomiczne o specjalności "Przedsiębiorczość" oraz studia podyplomowe "Menadżer Ochrony Zdrowia".

W latach 2015-2018 zajmował stanowisko Wicewojewody Małopolskiego. W tym czasie realizował zadania związane z organizacją Światowych Dni Młodzieży. Ostatnie lata pracował na stanowiskach menadżerskich w Tauron Polska Energia S. A. oraz w Kopalni Wapienia "Czatkowice".

Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.