Zasady

Kongres 590

Regulamin 6. edycji Kongresu 590

§1 Postanowienia Ogólne. Definicje Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki organizacji i uczestnictwa w Kongresie 590, zwanym dalej Kongresem, w formie stacjonarnej.   Organizatorem Kongresu jest Kongres

-->
Kongres 590

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Kongresu 590 Niniejszy dokument jest zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

-->
Kongres 590

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRELEGENTÓWORAZ GOŚCI WYDARZEŃ LIVE CHAT Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

-->