Suwerenność energetyczna to polityka wysokich aspiracji i realnego bezpieczeństwa

Wyzwania obecnych czasów to impuls do dużej aktywności i fundamentalnych zmian w myśleniu o bezpieczeństwie energetycznym, które będzie wypadkową prowadzonej obecnie polityki aspiracyjnej, odważnego wprowadzania innowacyjnych rozwiązań i systematycznego rozwoju sektora prosumenckiego – podkreśla Paweł Majewski, Prezes Zarządu Enea SA. 

Czas rewolucji energetycznej to czas wyznaczania także nowego paradygmatu bezpieczeństwa państwa i obywateli. Chcemy budować je na pełnej suwerenności energetycznej – w wymiarze państwowym, regionalnym, lokalnym i indywidualnym. Bo idea suwerenności energetycznej to polityka wysokich aspiracji, to niezależność od niepożądanych dziś dostawców i źródeł, to społeczna świadomość strategicznego znaczenia energetyki, a także indywidulana odpowiedzialność za jej transformację.  

Grupa Enea, jako wicelider rynku wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, ma ambicje, aby nie tylko realizować nowe przedsięwzięcia oparte na odnawialnych źródłach energii, ale także stymulować kierunki rozwoju całego sektora elektroenergetycznego. Widzimy ogromny impuls rozwojowy oraz potencjał dla budowy bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej w bezpośrednim zaangażowaniu obywateli jako producentów i zarządców własnej inteligentnej energii elektrycznej. 

Dziś warto zatem przyjmować w pracach strategicznych perspektywę indywidualnego odbiorcy  
i prosumenta. Strategia transformacji energetycznej musi opierać się na jego zaangażowaniu w produkcję, jego świadomości i odpowiedzialności, w tym na rozumieniu kontekstów międzynarodowych i globalnych. A także na odpowiednich narzędziach, które musimy mu zapewnić. Z tego powodu Grupa Enea zdecydowała w swojej strategii na rozwijanie nowych mocy OZE w połączeniu z magazynami energii. To absolutnie ostatni moment, by zapobiec problemom w pracy sieci. Priorytetowa staje się konieczność realizacji milionowych inwestycji w stabilność naszych sieci z powodu lawinowego przyłączania mikroinstalacji fotowoltaicznych przez prosumentów. Musimy dobrze zarządzić tą społeczną energią do produkcji energii! 

Rozwój magazynów energii jest więc ważnym elementem transformacji energetycznej i wsparciem w efektywnym wykorzystaniu OZE, co wynika z faktu, iż najbardziej popularne technologie wytwarzania energii w generacji rozproszonej, czyli wykorzystujące promieniowanie słoneczne i wiatr, charakteryzują się niestabilnością poziomu produkcji, który determinowany jest istotnie przez warunki pogodowe. Magazynowanie energii pozwoli na zwiększenie elastyczności pracy sieci, gromadzenie nadwyżek energii odnawialnej oraz służyć będzie bilansowaniu systemu. To z kolei kluczowy warunek w budowie nowoczesnej suwerenności energetycznej – fundamentu bezpieczeństwa Polski w dobie kryzysów gospodarczych, cywilizacyjnych i geopolitycznych.