Przyszłość dzieje się u nas!

Przez 15 lat działalności NCBR pomogło tysiącom polskich przedsiębiorców stworzyć ich własne, unikalne produkty, znacząco ulepszyć technologie i wprowadzić na rynek nowe usługi. Jesteśmy największą instytucją finansującą projekty badawczo-rozwojowe w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

NCBR oferuje szereg mechanizmów wsparcia przy wykorzystaniu funduszy europejskich, krajowych i międzynarodowych. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w wydatkowaniu funduszy europejskich. Przedsiębiorcy i naukowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków krajowych w ramach programów strategicznych oraz z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa. Obok programów grantowych NCBR rozwija także szereg narzędzi pozwalających na finansowanie innowacji z funduszy europejskich w ramach tzw. mechanizmów zwrotnych: w tym celu utworzonych zostało kilkadziesiąt funduszy z rodziny BRIdge Alfa (faza seed i pre-seed) oraz NCBR Investment Fund (faza ekspansji i wzrostu przedsiębiorstwa). Działamy też globalnie poprzez ciekawą ofertę konkursów międzynarodowych, z której korzystają nasi naukowcy w kooperacji z najlepszymi jednostkami naukowymi z całego świata. Jesteśmy swoistą platformą, która łączy świat nauki i biznesu a efekty projektów zrealizowanych przy wsparciu NCBR są dostępne w codziennym otoczeniu każdego z nas. Dzięki Krajowemu Punktowi Kontaktowemu NCBR pomaga teraz sięgać polskim przedsiębiorcom po środki w ramach bogatej oferty mechanizmów Horyzontu Europa.

Transformacja energetyczna dotyczy każdego z nas. Chcemy by polskie technologie zazieleniały gospodarkę. W NCBR prowadzimy szereg wspierających je przedsięwzięć w innowacyjnej formule zamówień przedkomercyjnych. Już dziś koordynujemy działania z najistotniejszymi branżowymi instytucjami, tak by wspólnie stworzyć ekosystem przyjazny dojrzewaniu nowych, zielonych technologii, a następnie ich rynkowej ekspansji.

Jako kluczowy ośrodek wiedzy i kompetencji w sektorze B+R opisujemy i przedstawiamy  korzystne trendy. Regularnie wydajemy publikacje, w których dzielimy się szeroką wiedzą ekspercką na temat polskiego sektora B+R. „Analiza trendów badawczych we wnioskach o dofinansowanie składanych do NCBR w ramach PO IR w latach 2016-2019”, „Pomoc Publiczna. Efekty wdrażania Programu Pomocowego w latach 2014-2019”, „Międzynarodowe projekty B+R w NCBR – aplikowanie, realizacja, sukces” czy ostatnia – „Cyfrowa przyszłość dzieje się u nas” to tylko niektóre z nich.