PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce, gwarantując ich bezpieczne i stabilne dostawy do blisko 6 milionów klientów.

Jednostki wytwórcze Grupy PGE wytwarzają blisko 40 proc. energii elektrycznej w Polsce. Grupa PGE jest największym krajowym producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w tym liderem lądowej energetyki wiatrowej z 11 proc. udziałem w krajowym rynku.

PGE jest liderem zmian w polskiej energetyce i jednym z pierwszych przedsiębiorstw w regionie, które ogłosiło cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.