O Grupie Lotos

LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii. LOTOS wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, jedna z najnowocześniejszych światowych rafinerii, zlokalizowana w Gdańsku, która przerabia surowiec przede wszystkim na wysokiej jakości paliwa.

LOTOS to także sieć ponad 520 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. Koncern, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego spedytora kolejowego w kraju. LOTOS to także czołowy producent asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.

W ramach realizowanej do 2022 roku strategii koncern dąży do uzyskania pozycji lidera w obszarze paliw nowej generacji. Grupa LOTOS podjęła szereg projektów nakierowanych na wytwarzanie i stymulowanie popytu na wodór. W 2020 roku opracowano długofalowy program inwestycyjny Green H2, obejmujący budowę instalacji do wielkoskalowej produkcji zielonego wodoru w procesie elektrolizy wody, z wykorzystaniem energii elektrycznej pochodzącej z OZE.  Inną inicjatywą, unikalną w skali światowej, jest projekt VETNI. Jego głównym założeniem jest wybudowanie pilotażowej instalacji w oparciu o elektrolizery stałotlenkowe.

W przygotowaniu, we współpracy z Orlenem i Energą, jest także budowa elektrociepłowni CCGT. Niskoemisyjna instalacja wpisuje się w strategię państwowych podmiotów, które już wkrótce, po finalizowaniu transakcji nadzorowanej przez Komisję Europejską, stworzą narodowego championa multienergetycznego, stanowiącego realną konkurencję dla zagranicznych koncernów z tego sektora. Przed Grupą LOTOS otworzą się większe możliwości aktywnego zmieniania gospodarki w myśl Zielonego Ładu.