Kolej to środek transportu, któremu można ufać

Kolejne lata to okres wielu wyzwań stojących przed sektorem kolejowym. Rozwój technologiczny, postęp w obszarze interoperacyjności, cyfryzacji i innowacyjności sprawiają, że kolej coraz częściej staje się środkiem transportu pierwszego wyboru dla coraz większej liczby osób.

Bezpieczna i ekologiczna

Czas pandemii pokazał, jak bardzo istotne jest posiadanie stabilnych usług transportowych. W trudnym czasie ograniczeń związanych z COVID-19 spółki Grupy PKP zapewniły nie tylko stabilne i bezpieczne usługi transportu pasażerskiego, ale także w zakresie przewozu towarów. To niezmiernie ważny test, który kolej zdała bardzo dobrze. To także ważna lekcja, gdyż obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, transport kolejowy ma do odegrania kluczową rolę, nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie. Poza odbudową po okresie pandemicznym przed sektorem kolejowym stoją także olbrzymie wyzwania z agendy europejskiej, m.in. związane z cyfryzacją, rozwojem infrastruktury kolejowej, kwestiami środowiskowymi, badaniami i rozwojem, bezpieczeństwem oraz interoperacyjnością.

Aktywność na polu międzynarodowym

Polskie Koleje Państwowe S.A. są członkiem najważniejszych międzynarodowych organizacjach kolejowych, m.in.: Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER) i Międzynarodowego Związku Kolei (UIC). Obecnie Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A., pełni funkcję przewodniczącego UIC oraz wiceprzewodniczącego CER. PKP S.A., będąc członkiem kluczowych organizacji międzynarodowych działających na rzecz kolei, reprezentują interesy całego sektora kolejowego w Polsce. PKP S.A. są także jednym z 25 członków fundatorów EU-Rail, którzy wspólnie z Komisją Europejską przygotowują plan działań badawczo-rozwojowych dla kolei na lata 2022-2031.