Grupa PKP holdingiem!

Grupa PKP powstała w 2001 r. w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, a w 2022 r. przekształcona została w holding. Podpisanie w sierpniu br. Karty Grupy PKP – wielostronnej umowy – jest zwieńczeniem trwających kilka lat prac. Głównym celem powołania holdingu jest wzmocnienie pozycji rynkowej polskiej kolei oraz jej dalszy rozwój. 

W skład Grupy PKP weszły spółki realizujące zadania z obszarów: przewozów pasażerskich i towarowych, spedycji i logistyki, utrzymania i modernizacji infrastruktury, zarządzania nieruchomościami, budownictwa, informatyki i telekomunikacji, utrzymania i modernizacji taboru kolejowego oraz innych usług.  

Grupa PKP dąży do rozwoju i budowy silnej pozycji rynkowej, wykorzystując efekt synergii, jednocześnie pamiętając o swojej historii, tradycjach oraz doświadczeniach i osiągnięciach wcześniejszych pokoleń kolejarzy. Działalność Grupy PKP w pełni wpisuje się w krajowe i europejskie strategie związane z ideą zrównoważonego rozwoju, którego jednym z elementów jest wykorzystanie potencjału kolei i jako najbezpieczniejszego i najbardziej ekologicznego środka transportu oraz jej rozwój. 

W skład holdingu Grupy PKP, oprócz Polskich Kolei Państwowych S.A. – spółki dominującej, weszło 9 spółek kluczowych, czyli: PKP CARGO S.A., PKP Intercity S.A., PKP Informatyka Sp. z o.o., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., PKP TELKOL Sp. z o.o., Xcity Investment Sp. z o.o., CS Natura Tour Sp. z o.o. oraz Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o., a także osiem przedsiębiorstw wspierających: PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o., WARS S.A., PKP CARGO Terminale Sp. z o.o., PKP CARGOTABOR Sp. z o.o., PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o., PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o., CARGOSPED Terminal Braniewo Sp. z o.o. oraz Transgaz S.A. 

– Utworzenie holdingu Grupy PKP to olbrzymi sukces i ukoronowanie naszych wieloletnich starań. Dzięki jego powołaniu, jako Grupa PKP, będziemy w stanie działać jeszcze sprawniej, pogłębiając dotychczasową współpracę pomiędzy spółkami i wprowadzając ją na całkowicie nowy poziom. Powołanie holdingu sprawi, że polska kolej będzie jeszcze bardziej konkurencyjna w kontekście otwarcia rynku przewozów kolejowych, a także lepiej zarządzana – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A. 

Utworzony holding posiada strukturę otwartą. Członkiem Grupy PKP może zostać każdy podmiot, prowadzący działalność na rzecz podstawowej działalności Grupy PKP.