Totalizator Sportowy

Wybitny hiszpański socjolog Manuel Castells powiedział, iż w nowych technologiach wspaniałe jest to, że ludzie robią z nich zupełnie inny użytek, niż planowali twórcy tych nowinek. To właśnie ta ludzka cecha leży u podstaw kreatywności społeczeństwa i innowacyjności
w biznesie.

Tę jakże piękną i prostą zarazem myśl można odnieść bezpośrednio do stale rozwijającej się branży gamingowej.

Być może nie wszyscy jeszcze dostrzegają, że właśnie jesteśmy świadkami tworzenia się nowej, napędzanej innowacyjnymi technologiami jutra potężnej gałęzi gospodarki, która powstaje z połączenia świata rozrywki i przemysłu. Jej wpływ na różne segmenty gospodarki i sfery życia stale rośnie. Trudno wymienić wszystkie przykłady zastosowań, które mają lub mogą mieć produkty, projekty i rozwiązania powstałe dzięki przemysłowi gamingowemu. Jesteśmy jednak pewni, że zorganizowany przez Totalizator Sportowy panel pt. Branża gamingowa w Polsce – znaczenie dla świata
i perspektywy rozwoju pozwoli odpowiedzieć na pytania o kierunki i tempo rozwoju tego sektora, a także o możliwości wykorzystania efektów jego działań przez inne obszary rynku.

Warto też się zastanowić nad tym jak Polska może skorzystać na dobrej koniunkturze szeroko rozumianego gamingu?
W końcu nie jest przypadkiem, że wiele firm z branży gier hazardowych ulokowało swoje centra developmentu właśnie
w naszym kraju. Czy jest szansa na kolejne tego rodzaju inwestycje? O tym również będą rozmawiać nasi paneliści. Zapewne nawiążą także do branży eSportowej, która choć dopiero otworzyła się na Polskę, to zaskakuje swoją aktywnością i popularnością.

Zapraszamy na panel dyskusyjny Branża gamingowa w Polsce – znaczenie dla świata i perspektywy rozwoju.