Polska Grupa Energetyczna

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem
sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego
zysku EBITDA. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania
energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne
i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów.

PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych
mocy i wielkości produkcji.
Udział Grupy w produkcji energii elektrycznej
w Polsce wynosi ponad 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii
elektrycznej ok. 26 proc.

Grupa PGE jest również liderem segmentu odnawialnych źródeł energii,
jednocześnie umacnia tę pozycję rozwijając projekt budowy farm wiatrowych
na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 2,5 GW, a także realizując ambitne
plany w zakresie rozwoju fotowoltaiki, które zakładają osiągnięcie 2,5 GW
mocy zainstalowanych w tej technologii w perspektywie 2030 r.

W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności
w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki:

PGE Polska Grupa Energetyczna
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
PGE Energia Ciepła
PGE Energia Odnawialna
PGE Dystrybucja
PGE Obrót
PGE EJ 1
PGE Baltica

Grupa inwestuje także w start-upy za pomocą swojej spółki PGE Ventures,
a także rozwija projekty związane z elektromobilnością w ramach spółki
PGE Nowa Energia.