PKN Orlen

Żyjemy w świecie zdominowanym przez plastik, bo prawie wszystko, czego używamy na co dzień, jest zrobione z plastiku lub zawiera plastikowe komponenty. Nagromadzenie plastikowych odpadów urosło do rozmiarów poważnego ekologicznego problemu, którego rozwiązanie nie jest proste i wymaga czasu.

Poziom emocji, jakie wywołują plastikowe śmieci, rośnie szybciej niż poziom wiedzy na temat tego, jak pozbyć się ich z korzyścią dla środowiska i klimatu. Świat nauki i przemysł petrochemiczny poszukują długookresowych rozwiązań, których zalety przeważają nad wadami. Ich podstawą jest właściwa diagnoza problemu. Jednak wiedza na temat petrochemii – szybko rozwijającej się gałęzi przemysłu – ma dość hermetyczny charakter, a jej poziom w społeczeństwie rośnie znacznie wolniej niż emocje.

W PKN ORLEN dysponujemy specjalistyczną wiedzą z tego zakresu – śledzimy badania, na podstawie których opracowujemy strategie biznesowe. Postanowiliśmy się tą wiedzą podzielić i skierować dyskusję na właściwe tory, bowiem intuicyjne rozwiązania, jak zakazanie produkcji plastiku, są tylko pozornie korzystne. Czy papierowa torba jest lepsza dla środowiska niż plastikowa? Produkcja obu toreb zostawia ślad w postaci emisji oraz zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. Torba papierowa musi być użyta, według różnych badań, 5–44 razy, by jej wpływ na środowisko był mniejszy niż każdorazowe wykorzystanie jednorazowej torby plastikowej. Plastiku nie da się wyeliminować z wielu dziedzin życia i gospodarki, zwłaszcza tych, które rozwinęły się po wynalezieniu plastiku, takich jak elektronika. Ponieważ odpadem jest to, co wyrzucamy, a nie to, co produkujemy, rozwiązanie problemu plastikowych (i wszelkich) odpadów polega na wielokrotnym użytkowaniu, odpowiednim zbieraniu i recyklingu, czyli na przejściu od gospodarki liniowej do cyklicznej. O tym właśnie piszemy w raporcie PKN ORLEN „ Petrochemia ma przyszłość”, który udostępnimy pierwszego dnia Kongresu 590 podczas naszego panelu pod tym samym tytułem.

dr Adam Czyżewski

Główny Ekonomista PKN ORLEN