Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wsparcie z NCBR to nie tylko pieniądze

Firmy i jednostki naukowe realizujące nowatorskie projekty mogą skorzystać ze wsparcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), agencji wykonawczej ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Tylko w tym roku na wsparcie prac badawczo-rozwojowych Centrum przeznaczyło ponad 6 mld zł.

NCBR finansuje projekty B+R o potencjale rynkowym. Dzięki bogatej ofercie dostosowanej do potrzeb różnych podmiotów - małych i dużych firm, jednostek naukowych czy zespołów projektowych - pomaga innowatorom na wszystkich etapach realizacji projektów, „od pomysłu do przemysłu”.

Flagowym programem NCBR dla przedsiębiorców i - mogących występować w roli konsorcjantów - jednostek naukowych jest „Szybka Ścieżka”. Cieszy się dużym zainteresowaniem, gdyż wnioskodawcy otrzymują informację o przyznaniu dofinansowania - nawet do 80% wartości projektu - już w ok. 90 dni od zamknięcia danej tury naboru wniosków. Można w nim także uzyskać dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, na przykład opracowania dokumentacji wdrożeniowej, usług rzecznika patentowego, testów, certyfikacji czy badania rynku.

Łączny budżet konkursów „Szybkiej Ścieżki” w których można jeszcze ubiegać się
o dofinansowanie w tym roku to prawie 2 mld zł. Nabór wniosków w głównym konkursie
z budżetem 1,1 mld zł trwa do 16 grudnia. Jednocześnie trwają nabory wniosków
w trzech innych konkursach tego programu, m.in. dla firm z sektora MŚP z certyfikatem Komisji Europejskiej „Seal of Excellence”. Wszystkie niezbędne informacje, w tym napisane
w przystępny sposób przewodniki, są dostępne na stronie ncbr.gov.pl. Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania mogą również skorzystać z dostępnej na stronie internetowej NCBR aplikacji „Asystent innowacji” oraz usług Punktu Informacyjnego
w siedzibie Centrum.

Dofinansowania przydzielane w trybie konkursowym to jednak nie jedyny mechanizm wsparcia projektów B+R. NCBR z powodzeniem wprowadził i rozwija również, co jest szczególnie interesujące dla młodych spółek technologicznych, instrumenty oparte o fundusze venture capital, w tym fundusze seedowe programu BRIdge Alfa. Poprzez dysponujące obecnie kwotą ok. 2 mld zł wehikuły inwestycyjne, tzw. Alfy, oferuje finansowanie najbardziej ryzykownych, bo znajdujących się we wczesnej fazie projektów (proof-of-principle i proof-of-concept) wraz z opieką biznesową. Inwestowaniem w innowacyjne projekty zainteresowane są również utworzone przez NCBR fundusze VC, m.in. Joint Polish Investment Fund, Cogito czy TDJ Pitango Ventures.

Więcej na www.ncbr.gov.pl