Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarządza aktywami o wartości prawie 340 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach.

Na czele Grupy stoi PZU SA, którego korzenie sięgają 1803 roku, kiedy powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Te tradycje Grupa łączy z nowoczesnością i zasadą zorientowania na klienta. Jest dla klientów bezpiecznym, sumiennym i stabilnym partnerem w każdym obszarze i na każdym etapie ich życia.

Oferuje produkty i usługi, które mają w jak najlepszy sposób zaspokajać potrzeby i oczekiwania klientów, a jednocześnie są komplementarne. Obejmują szeroki wachlarz: od ubezpieczeń i ochrony zdrowia po oszczędności, kredyty i inwestycje.

Grupa PZU jest rynkowym liderem pod względem liczby prowadzonych Pracowniczych Programów Emerytalnych. Jako jedna z pierwszych włączyła się w program Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), proponując konkurencyjne warunki. Zrezygnowała na rok z pobierania prowizji za prowadzenie PPK.

Grupa PZU dysponuje tak olbrzymim potencjałem, by zapewnić wszechstronną pomoc pracodawcom i pracownikom przy obsłudze PPK. Ma sieć placówek liczącą ponad 400 oddziałów oraz niemal 3000 doradców klienta korporacyjnego i indywidualnego. Do dyspozycji pracodawców oddała nowoczesny serwis e-PPK do obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Grupa PZU intensywnie rozwija jednocześnie usługi zdrowotne. PZU Zdrowie ma sieć liczącą prawie 100 własnych i ponad 2100 partnerskich placówek w niemal 600 miastach w Polsce. Współpracuje z kilkudziesięcioma szpitalami i ponad połową aptek w kraju. W sierpniu otworzyła pierwsze gabinety stomatologiczne.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w zakresie PPK i usług zdrowotnych podczas Kongresu 590. Strefa PZU znajduje się na stoisku 2.3, bezpośrednio przy wejściu nr 1 do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego.