Grupa Energa

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce. W tym gronie posiada najwyższy, bo 35-procentowy udział produkcji pochodzącej z OZE. Gdański koncern jest właścicielem 46 elektrowni wodnych, dwóch fotowoltaicznych oraz pięciu farm wiatrowych na lądzie.

Strategia Grupy Energa od dawna budowana jest z poszanowaniem środowiska naturalnego i lokalnych społeczności, wśród których funkcjonuje. Od lat prowadzi także działania mające na celu wzmacnianie i rozbudowę odnawialnych źródeł energii.

Jednym z przykładów licznych działań proekologicznych, realizowanych przez Grupę Energa, jest budowa Farmy Wiatrowej Przykona. Powstaje ona na terenach zrekultywowanych po dawnej kopalni węgla brunatnego. Wśród innych innowacji, warty uwagi jest także hybrydowy magazyn energii. Jego budowa trwa na terenie Farmy Wiatrowej w Bystrej na Pomorzu. Energa rozwija także elektromobilność, rozbudowując ogólnodostępną sieć stacji ładowania.

Grupa Energa spełnia najwyższe wymogi ochrony środowiska. Wpisana została do prestiżowego rejestru organizacji objętych systemem EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme). System ekozarządzania i audytu EMAS jest elitarnym i dobrowolnym systemem wiarygodnego raportowania środowiskowego, promowanym przez Komisję Europejską.

Wyjątkowa, w ramach polskiego sektora energetycznego, struktura aktywów energetycznych oraz konsekwentnie realizowana strategia rozwoju pozwoliły Enerdze na pozyskanie pierwszego w Polsce finansowania kredytowego w formule ESG-linked loan (ESG – Environmental, social and governance).

W ten sposób Grupa Energa buduje silną pozycję na krajowym rynku energetycznym, jako grupa kapitałowa najbardziej przyjazna swemu otoczeniu z wysokim udziałem energii z OZE w swoim miksie energetycznym.