Organizatorzy potwierdzają nową datę Kongresu 590: 7-8 października.

Termin przesunięty. Organizatorzy potwierdzają nową datę: 7-8 października.

Kongres 590 odbędzie się kilka dni później niż pierwotnie planowano. Powodem przesunięcia jest szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Czwarta edycja Kongresu 590 odbędzie się 7 i 8 października w CWK Jasionka koło Rzeszowa. Termin uległ zmianie ze względu na obowiązki Prezydenta związane ze Szczytem Grupy Wyszehradzkiej.

Większość spraw organizacyjnych jest już dopięta. Politycy, przedsiębiorcy, naukowcy, eksperci będą uczestniczyć w ponad 100 panelach, które zostaną podzielone na dziewięć bloków tematycznych. Pierwszy nosi tytuł „Nowe wyzwania”, drugi – „Przemysł, energetyka, infrastruktura”, trzeci – „Elektromobilność i transport niskoemisyjny”, a czwarty to „Wybieram 590”. Kolejne bloki będą dotykać takich zagadnień, jak: „Nowoczesny biznes – nowoczesne instytucje”, „Polska – Europa – Świat”, „Międzypokoleniowa solidarność społeczna”, „Nauka, innowacje, rewolucje” oraz „Zrównoważony system finansowy”. Łukasz Oprawski, prezes Kongresu 590, poinformował, że w tym roku po raz pierwszy zostanie zorganizowanych dziewięć warsztatów, które będą praktycznym uzupełnieniem dla kongresowych debat. Każdy z warsztatów potrwa godzinę a jego uczestnicy będą szukali rozwiązań konkretnych problemów administracyjno-gospodarczych. Te rozwiązania zostaną sformułowane w postulaty, które trafią do właściwych organów administracji publicznej.

Organizatorzy spodziewają się, że liczba uczestników tegorocznego Kongresu 590 pobije ubiegłoroczny rekord, gdy do Jasionki przyjechało ponad 6 tys. osób, a obrady relacjonowało blisko 600 dziennikarzy. – Popularność Kongresu 590 rośnie, gdyż wśród polskich przedsiębiorców istnieje duże zapotrzebowanie na taką formułę spotkań i debat, która przełamuje bariery między światem biznesu i polityki – wyjaśnia Oprawski.