CPK to się opłaca! Jak wykorzystać potencjał stojący za dużym lotniskiem przesiadkowym?

Panel będzie poświęcony ekonomicznym aspektom budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i korzyściom płynącym z powstania portu, m.in. jego wpływowi na wzrost polskiego PKB i powstawanie nowych miejsc pracy.

Rozmowa dotyczyć będzie także możliwości komercyjnego wykorzystania Airport City i terenów wokół nowego lotniska centralnego dla Polski, a także dobrych praktyk przy planowaniu i realizacji inwestycji infrastrukturalnych tego typu, w tym przykładów inwestycji zagranicznych.