BGK inicjatorem Funduszu Trójmorza

We wrześniu 2016 r. prezydenci Polski i Chorwacji powołali do życia Inicjatywę Trójmorza, mającą na celu zacieśnienie współpracy politycznej i gospodarczej krajów leżących na obszarze między morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym.

We wrześniu 2018 r., z inicjatywy polskiego banku rozwoju – Banku Gospodarstwa Krajowego – podpisano list intencyjny o powołaniu Funduszu Trójmorza. Fundusz jest wehikułem inwestycyjnym finansującym tworzenie infrastruktury transportowej, energetycznej i cyfrowej w regionie. Inicjatorem i liderem obu projektów spajających region Trójmorza jest Polska – największy kraj regionu.