Technologia stała się ratunkiem dla wielu organizacji podczas pandemii. W miarę jak firmy przechodzą od reagowania na kryzys do planowania rozwiązań na przyszłość, najodważniejsi i najbardziej wizjonerscy liderzy będą definiować przyszłość.

Raport Accenture Technology Vision 2021 przedstawia kluczowe trendy technologiczne, które ukształtują rzeczywistość w ciągu najbliższych lat. Raport identyfikuje pięć kluczowych trendów, by firmy mogły się rozwijać i z sukcesem wdrożyć zmiany we wszystkich obszarach swojej działalności: 


· Wykorzystanie stosów: budowanie lepszej przyszłości. Nadchodzi nowa era, w której firmy będą konkurować ze sobą architekturą systemów informatycznych. Sprawi to, że strategie biznesowe i technologiczne staną się nierozdzielne. 


· Świat w lustrzanym odbiciu: potencjał cyfrowych bliźniaków. Liderzy budują inteligentne cyfrowe bliźniaki, by stworzyć żywe modele fabryk, łańcuchów dostaw i cykli życia produktów. Połączenie danych i analityki, odwzorowując świat fizyczny w przestrzeni cyfrowej stworzy nowe możliwości działania, współpracy i innowacji. 


· Demokratyzacja technologii: Technologia dla wszystkich. Potężne możliwości są dostępne dla każdego, co pozwala każdemu pracownikowi mieć swój wkład w kształtowanie strategii innowacyjnych firm. Pracownik jest innowatorem, optymalizującym swoją pracę i nadążającym za zmieniającymi się potrzebami organizcji. 


· Własne środowisko w dowolnym miejscu. Pandemia zmusiła firmy do rozszerzenia granic przedsiębiorstwa. Kiedy ludzie mogą „stworzyć własne środowisko”, zyskują swobodę płynnej pracy z dowolnego miejsca. Liderzy mogą ponownie przemyśleć cel pracy w każdej lokalizacji i skorzystać z możliwości wizualizacji biznesu w nowym świecie. 


· Od ja do my: wspólna systemowa ścieżka w chaosie. Obserwowanie kontaktów i nowe sposoby budowania zaufania sprawiły, że skupiono się na ekosystemach przedsiębiorstw. Systemy wielopartnerskie pomagają firmom uzyskać większą odporność, zdolność adaptacji i odblokować nowe sposoby podejścia do rynku. 


Powyższe trendy dają nam nowe możliwości, ale też generują ryzyka dla funkcjonowania organizacji. Wdrażając te rozwiązania musimy postawić nacisk na bezpieczeństwo danych i odporność biznesu na cyfrowe zagrożenia. Więcej o raporcie na stronie Accenture i podczas debaty Accenture dotyczącej technologii i cyberbezpieczeństwa – 6 maj, Kongres 590 

Więcej informacji na stronie www