Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Wydarzenie
Dzień 1 / 05.10, godz. 18:45‑19:30 / Scena debat 2

Nowa post(?)covidowa epoka. Przemiany społeczne związane z pandemią – jak powinna się zmienić polityka gospodarcza, w jaki sposób powinien dostosować się biznes

Nowe Państwo

Pandemia przemodelowała zarówno sposób funkcjonowania znacznej części społeczeństwa, jak i uwypukliła dotychczasowe potrzeby. Na te zmiany konieczna jest odpowiedź ze strony prowadzących politykę gospodarczą jak i przedstawicieli biznesu;

Podstawowym wyzwaniem, jeszcze mocniej wybrzmiewającym podczas pandemii, jest sprawne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Konieczne są zdecydowane posunięcia, które powinny to zapewnić;

Jedną z podstawowych dróg zapewniających efektywne życie społeczne w czasie pandemii i postpandemii jest szeroka cyfryzacja. Jest jednak jeszcze bardzo dużo do zrobienia zarówno po stronie publicznej (służba zdrowia, administracja) jak i po stronie biznesu;

Konieczne są zmiany zarówno w zakresie infrastruktury jak i otoczenia prawno-regulacyjnego aby utrwalić korzystne zmiany, do których doszło podczas pandemii (praca zdalna, rozwój szeroko pojętego e-commerce, uwrażliwienie na kwestie ekologiczne);

Jeżeli wyżej zasygnalizowane procesy nie zostaną zrealizowane, Polska może być nieprzygotowana na kolejne kryzysy związane np. ze zdrowiem publicznym. Straci również pod względem konkurencyjności gospodarki.

Nagranie z transmisji

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: