Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Wydarzenie
Dzień 1 / 05.10, godz. 10:50‑11:35 / Scena debat 1

Diagnoza i co dalej? O turystyce zdrowotnej i innowacjach w medycynie.

Zdrowie

Inteligentna Specjalizacja "Jakość życia" swoją konstrukcją i zakresem zdecydowanie różni się od pozostałych regionalnych specjalizacji Podkarpacia. Nie obejmuje ona jednej, zwartej gałęzi gospodarki a kilka obszarów mocniej lub luźniej ze sobą powiązanych. W latach 2021-2030 rozwój inteligentnej specjalizacji Jakość życia zostanie oparty na czterech powiązanych ze sobą filarach, tj.: turystyka zrównoważona; żywność wysokiej jakości; usługi i produkty medyczne/ zdrowotne oraz wzmacniające kondycję; energia przyjazna środowisku.
Pierwsze trzy obszary związane są z zachowaniem dobrej kondycji fizycznej i zdrowia, natomiast rozwój ostatniego obszaru pozwoli na utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego, co również sprzyjać będzie zachowaniu zdrowia mieszkańców województwa, a także pozwoli podtrzymać atrakcyjność turystyczną regionu.

Turystyka zdrowotna na Podkarpaciu jest praktykowana przede wszystkim w ramach turystyki uzdrowiskowej. Ten rodzaj turystyki ma charakter krajowy, co oznacza, że kuracjusze mogą korzystać z różnego rodzaju form pobytu, które oferują miejscowości i ośrodki uzdrowiskowe na terenie Podkarpacia.

Postęp techniczny w kraju i na świecie pokazuje, że w leczeniu i opiece nad pacjentami coraz większą rolę odgrywać będą systemy robotyczne i inne innowacyjne rozwiązania. Doświadczenia wynikające z czasu epidemii staną się czynnikiem rozwoju dla medycyny, która w konsekwencji wykona skok technologiczny. Rośnie świadomość potrzeby implementacji nowoczesnych technologii i możliwej do uzyskania dzięki niej przewagi w kontekście jakości życia pacjentów.

Nagranie z transmisji

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: