Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Wydarzenie
Dzień 2 / 06.10, godz. 14:30‑15:15 / Scena Idei

Dekada wielkich inwestycji infrastrukturalnych

Nowe rynki

Najbliższa dekada będzie dla Polski okresem dynamicznego rozwoju kluczowych elementów infrastruktury, pozwalającej na wykorzystanie potencjału wszystkich regionów kraju. Widoczny od ponad 100 lat podział na zabory w końcu ulegnie zatarciu i każdy region Polski będzie w pełni skomunikowany. Połączenia wewnętrzne staną się też integralnym elementem połączeń międzynarodowych we wszystkich rodzajach transportu, co pozwoli przywrócić Polskę do grona państw o kluczowym znaczeniu w handlu i transporcie międzynarodowym. CPK, Port Gdański, infrastruktura kolejowa i ukończona siatka połączeń autostradowych i dróg szybkiego ruchu jest konieczną podstawą rozwoju gospodarczego. Jednak najbliższa dekada ma za zadanie likwidację zapóźnieni i braków. Kolejnym krokiem, który należy rozważać już dzisiaj jest stawianie dalszych wyzwań. Koleje dużych szybkości, transport autonomiczny, robotyzacja i sieć 5G przyczyni się do daleko idących zmian w logistyce i wykorzystaniu infrastruktury. Czy realizowane i planowane inwestycje spełnią wymagania nadchodzących zmian technologicznych? Jakie będą konieczne kolejne kroki w modernizacji infrastruktury?

Nagranie z transmisji

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: