Kongres 590

Nowe możliwości
Warszawa
5-6 października 2021
Partner +

Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG: Transformacja energetyczna wymaga odważnych działań i innowacji

Neutralność klimatyczna to już nie mglista wizja przyszłości – to rzeczywistość i konkretne działania, których efektem będzie bezemisyjna gospodarka. Do skutecznej realizacji transformacji energetycznej w Polsce, obok dywersyfikacji źródeł dostaw, niezbędny jest rozwój nowych technologii. Innowacje będą służyć nie tylko pozyskiwaniu zielonych paliw, ale również odpowiadaniu na zmieniające się potrzeby rynku.

Grupa Kapitałowa PGNiG jest kluczowym elementem w systemie bezpieczeństwa energetycznego Polski. To zobowiązuje nas do sukcesywnego rozszerzania portfela aktywów o nowe kierunki dostaw gazu. Inwestycje spółki skoncentrowane są głównie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, skąd już wkrótce paliwo trafiać będzie do Polski gazociągiem Baltic Pipe, oraz na imporcie LNG. Zwiększając zaangażowanie za granicą, nie rezygnujemy z wydobycia krajowego. Wręcz przeciwnie, nasza technologia Smart Field, z wykorzystaniem chmury obliczeniowej i sztucznej inteligencji, przyczyni się do znacznego zwiększenia efektywności pracy na lokalnych złożach.

Charakterystyka polskiego sektora energetycznego wskazuje, że zarówno pod względem dostępnej infrastruktury, jak i kosztów, paliwem przejściowym napędzającym krajową transformację energetyczną będzie gaz ziemny. Mając to na uwadze, kontynuujemy projekty związane z rozbudową krajowej sieci dystrybucyjnej dla zwiększania dostępu do znacznie mniej emisyjnego niż węgiel źródła energii. Równolegle prowadzimy badania nad proporcjami w jakich gaz może być mieszany z zielonymi paliwami, tak by w przyszłości mieszanina gazu ziemnego z wodorem lub biometanem mogła bezpiecznie płynąć do polskich domów i firm za pośrednictwem naszej sieci.

Zarówno w przypadku optymalizacji własnych procesów technologicznych, jak i rozwoju nowych obszarów działalności PGNiG, pozostajemy otwarci na współpracę z podmiotami zewnętrznymi. W ramach funduszu PGNiG Ventures inwestujemy m.in. w rozwiązania z obszaru cyberbezpieczeństwa i elektromobilności. W ten sposób udało nam się pozyskać partnera – firmę ReliaSol, która opracowała aplikację umożliwiającą monitorowanie i zapobieganie awariom kotła gazowego w EC Żerań.

Edukacja i innowacyjność są wpisane w wizję i misję Grupy Kapitałowej, podobnie jak troska o bezpieczeństwo i stabilność dostaw energii. Obszary te łączą się ze sobą, a umiejętne wykorzystanie ich synergii sprzyjać powinno transformacji energetycznej w naszym kraju. Naturalnie liczymy również na dalszy dynamiczny rozwój będący konsekwencją dołączenia naszej firmy do powstającego koncernu multienergetycznego. PGNiG, PKN ORLEN, Grupa LOTOS czy Energa prowadzą liczne działania posiadające wiele punktów styku. Łącząc nasze procesy inwestycyjne, będziemy mogli realizować je w sposób bardziej zoptymalizowany i efektywny.

Bądź z nami na bieżąco,
zapisz się na nasz newsletter: